leuvenrechtdoor Karin Jiroflée stelt vliegroute Leuven Rechtdoor aan de kaak

Federaal volksvertegenwoordiger Karin Jiroflée (sp.a) uit Haacht heeft minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) aan de tand gevoeld over vliegroute Leuven Rechtdoor. Die veroorzaakt sinds een klein jaar veel lawaaihinder voor de inwoners van de gemeenten ten noorden van Leuven.

Jiroflée stelde de vraag tijdens de commissie infrastructuur en verkeer, afgelopen woensdagavond. Ze wees vooral op de grote nadelen  en de onrechtvaardigheid van de vliegroute, en ze vroeg aan de minister een stand van zaken. Veel gemeenten in de Leuvense regio stemden immers een motie en schreven brieven, maar ze ontvingen geen enkele feedback van de regering.

Minister Galant repliceerde dat de regering nog geen standpunt heeft ingenomen, dat men de tijd wil nemen om Leuven Rechtdoor te evalueren. Daarom hekelde ze ook de juridische stappen  en acties van gemeenten en diverse comités, omdat die het onderzoek naar mogelijke alternatieven zouden bemoeilijken.

Maar daar was Jiroflée het niet over eens. “Ik heb de indruk dat dit dossier nog geen meter vooruit is gegaan sinds de start van deze regering. Er wordt telkens opnieuw geschermd met ‘rustig afwegen’, ‘goed alternatieven bekijken’ en ‘tijd nemen’, maar concreet verandert er niks. En ondertussen zitten de bewoners met onhoudbare geluidsoverlast, en met de onrechtvaardige situatie dat zij in de enige regio wonen die nooit ‘rustdagen’ kent. Want 70 procent van al het vliegverkeer dat Zaventem passeert, krijgen ze over hun hoofd.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel