LEUVEN: Zigeuners palmen grasveld Delhaize Kessel-Lo in

Sinds dinsdagavond, is het grasveld van het Delhaizefiliaal aan de Diestsesteenweg in Kessel-Lo opnieuw ingepalmd door woonwagenbewoners. Aangezien dit reeds de vierde maal op enkele weken tijd is, vraagt Open Vld / Leuven+ aan de stad om maatregelen te nemen.

Het grasveld naast de parking van het Delhaizefiliaal in Kessel-Lo is reeds voor de vierde maal dit jaar ingepalmd door een groep woonwagenbewoners. Het terrein is absoluut niet geschikt als verblijfsterrein aangezien het in een woongebied en langs een drukbezocht warenhuis ligt.

“Buurtbewoners klagen steen en been”, vertelt Nico Vidal, zelf buurtbewoner en ondervoorzitter van Open Vld / Leuven+. “Het onveiligheidsgevoel in de buurt neemt toe en vooral de overlast vormt een probleem. Aangezien er geen sanitaire voorzieningen zijn op het terrein, wast men zich en doet men zijn behoefte in de bosjes rond het terrein, met de nodige geurhinder en overlast tot gevolg. Zo kan het echt niet langer verder!”

“Ook de Delhaize-winkel is slachtoffer van deze situatie: het aantal klanten neemt af, de winkel wordt als speeltuin gebruikt door de kinderen van de woonwagenbewoners die er zonder begeleiding alles op stelten zetten en eens men vertrekt laat men het terrein en de parking als één grote vuilnisbelt achter. We vragen de stad om maatregelen te nemen, de maat is vol”, stelt Vidal.

Maatregelen

“De stad moet haar verantwoordelijkheid opnemen en samen met de eigenaar van het terrein op zoek gaan naar oplossingen. Men zou een greppel kunnen graven of betonblokken kunnen plaatsen om zo het terrein ontoegankelijk te maken voor woonwagens. De extra kosten voor het opruimen van het terrein moeten verhaald worden op de woonwagenbewoners, dit hoeft niet betaald te worden met belastinggelden.”

“Bovendien beschikt de stad Leuven reeds over een woonwagenpark aan de Dijledreef, zijn er budgetten voor de begeleiding van ROMA-zigeuners beschikbaar bij de dienst diversiteit van de stad en bij het OCMW en is er zelfs een agent aangeduid die specifiek bevoegd is voor dit woongebied.”

“We zijn ervan overtuigd dat als bovenstaande maatregelen genomen worden zowel de buurt, de winkel, als de woonwagenbewoners hierbij baat hebben en vragen de stad dus met aandrang om samen te zitten met alle betrokken partijen. We geloven in een menswaardige oplossing”, besluit Vidal.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel