LEUVEN: Zeger Debyser (N-VA) polst naar herwaarderingsplan panden Bondgenotenlaan

Zeger Debyser van oppositiepartij N-VA vraagt zich af hoe het zit met het herwarderingsplan voor historisch waardevolle panden in de Bondgenotenlaan. Schepen Dirk Vansina (CD&V) laat weten dat er nog geen uitsluitsel is over welke beschermde stadsgezichten gekoppeld zullen worden aan een herwaarderingsplan.

“In onze meerjarenplanning is voorzien dat er een 4-tal herwaarderingsplannen worden opgemaakt”, laat schepen Vansina weten. “Voor welke beschermde stadsgezichten een herwaarderingsplan wordt opgemaakt, is nog niet geweten. Dat zal blijken uit de erfgoedverordening die momenteel voorbereid wordt.”

Zeger Debyser stelt in zijn agendapunt voor om prioriteit te geven aan wederopbouwarchitectuur. “Dit voorstel gaat nogal kort door de bocht”, reageert schepen Vansina. “Gezien het grote aantal stadsgezichten (33 in de binnenstad, 7 in de deelgemeenten) en gezien de verschillende soorten erfgoed, moet er eerst een onderzoek te gebeuren naar welke stadsgezichten prioritair een herwaarderingsplan zouden dienen te krijgen. Er zal daarbij gekeken worden naar het belang van de erfgoedwaarden van het geheel maar  vooral de nood tot herwaardering. M.a.w. welke soort panden zijn in de minst goede staat en hebben dus het meest behoefte aan een herwaarderingspremie? Of dat de werderopbouwpanden zijn, is nog maar de vraag.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel