LEUVEN: Weetjes omtrent drugs in Leuven

De lokale politie van Leuven maakt van de strijd tegen drugs een permanent actiepunt. Dit mag blijken uit het stijgend aantal geregistreerde drugsfeiten. Met de komst van drughond Joy zijn de controles nog opgevoerd. In 2014 werden 729 drugsfeiten geregistreerd, gevat in 663 processen-verbaal. In vergelijking met 2013 is dat een toename met tien procent. Dat dit cijfer meer zegt over de politionele activiteit dan over het daadwerkelijk aantal drugsfeiten, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er vooral tijdens de weekends, net op dagen dat er VC-acties worden georganiseerd, meer feiten worden vastgesteld. Ook de acties aan de gevangenissen verklaren mee het hoge cijfer. Met andere woorden, hoe actiever er wordt gecontroleerd, des te meer feiten er worden vastgesteld.

De cijfers van de voorbije vijf jaar op een rijtje :

2010 = 447 registraties

2011 = 464 registraties

2012 = 574 registraties

2013 = 663 registraties

2014 = 729 registraties

Het overgrote deel van de registraties – 621 of 85,2 % – had betrekking op het gewone bezit van drugs. 54 pv’s (7,4 %) gingen over verkopen of te koop aanbieden van drugs. Zes dossiers hadden betrekking op de teelt van drugs.

Bij controles van de bezoekers van de gevangenissen op het grondgebied, werden 98 personen betrapt op bezit van drugs.

In totaal werden 591 verdachten gevat, de meesten in bezit van gebruikshoeveelheden drugs.

Er werden ook een aantal grotere onderzoeken gevoerd die enkele netwerken bloot legden en plantages oprolden. Een eerste resultaat was er in januari 2014. Midden 2013 startte een grootschalig en maandenlang durend onderzoek waarbij een netwerk in kaart werd gebracht dat zich uitspreidde tot ver buiten Leuven. In januari 2014 konden drie actieve cannabisplantages worden opgerold in Leuven, Heverlee en Tienen goed voor 2.200 plantjes. Negen personen werden voor de onderzoeksrechter geleid. De criminele opbrengst werd berekend op meer dan 700.000 euro. We eindigden het jaar met nog een opvallende actie. In juli 2014 werd een verdachte betrapt die gelinkt werd aan cocaïnehandel. Deze persoon bleek te werken als onderdealer voor een andere verdachte. Er werd dankzij onderzoek een hele organisatiestructuur in kaart gebracht. Tijdens een gerechtelijke actie begin 2015 werden 10 huiszoekingen gelijktijdig uitgevoerd. Er werd een halve kilogram marihuana en 30.000 euro cash geld in beslag genomen en twee actieve cannabisplantages met in totaal meer dan 800 plantjes in het centrum van Leuven werden opgerold. Vier personen werden aangehouden.

Ook tijdens de twee eerste maanden van dit jaar was de politie al zeer actief op vlak van de bestrijding van drugs. In totaal waren er 123 geregistreerde tussenkomsten (68 in februari). Dat zijn er 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In februari werden tijdens de controle van het publiek van een fuif op de Aarschotsesteenweg tien pv’s opgesteld wegens drugsbezit. En ook tijdens controle van de bezoekers aan de centrale gevangenis werden tien pv’s opgesteld wegens bezit van drugs. 33 van de feiten vastgesteld in februari hadden betrekking op drugsbezit in het centrum tijdens de uitgaansuren.

Bron: Politie Leuven

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel