LEUVEN: Weetjes en cijfers over inbraken

> In 2014 registreerde de Leuvense politie 841 inbraken in woongelegenheden (stijging met 183 feiten of 27,8 % in vergelijking met 2013).

> In 2014 vond 59,6 % van de inbraken in woongelegenheden plaats in een woning, 40,4 % in kamers en appartementen.

> 40,7 % van de feiten is een poging (in 2013 was dit 36 %); technopreventie – goede sloten bijvoorbeeld – werkt!

> De technopreventieve adviseurs van de preventiedienst brachten in 2014 een bezoek aan 102 slachtoffers van een inbraak (73 bezoeken in 2013); wie slachtoffer wordt van een inbraak krijgt van de preventiedienst een brief met het aanbod voor een gratis diefstalpreventieadvies. Wie het advies opvolgt kan een premie van de stad aanvragen. In 2014 werden 95 premies uitbetaald met een gemiddeld bedrag van 318 euro.

> De preventiedienst organiseerde  in 2014 8 groepsvoordrachten rond inbraakpreventie.

> In flatgebouwen kunnen inbrekers nog al te vaak zonder problemen voorbij de centrale toegangsdeur komen. Daarom loopt op dit ogenblik een affichecampagne in appartementsgebouwen. De affiche roept bewoners op de deur dicht te laten voor onbekenden. De affiche kan bekomen worden bij de preventiedienst of de wijkagent.

> Een groot aantal ophelderingen gebeurt op basis van heterdaad. Daarvoor is de medewerking van alerte burgers van essentieel belang. Daarom blijft de alertcampagne van de politie doorlopen. Telkens wanneer ergens is ingebroken worden in de ganse buurt brieven gebust met onder meer het alertkaartje van politie met daarop het noodnummer van politie Leuven.

> In 2014 werden 100 feiten van diefstal met braak, inklimming of valse sleutel opgehelderd (een misdrijf wordt als opgehelderd beschouwd als minstens één verdachte werd geïdentificeerd). Daarvan kunnen er 54 worden toegeschreven aan lokale daders, 46 aan bovenlokale daders of rondtrekkers.

> In 2014 werden 42 lokale daders opgepakt (2 waren minderjarig, 6 waren gekend als veelplegers). Er werden 55 bovenlokale daders of rondtrekkers opgepakt (3 waren minderjarig).

> Technische vaststellingen van het labo zijn belangrijk bij het oplossen van inbraken. Wanneer sporenonderzoek nuttig zou kunnen zijn gaat een team van het labo ter plaatse. In 2014 werden 317 vaststellingen gedaan.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel