LEUVEN: Vurig studentenprotest tegen besparingen

Op woensdag 5 november zullen er in Gent, Leuven en Brussel vurige studentenprotesten plaatsvinden. Met fakkels willen de studenten op een symbolische manier duidelijk maken dat ze zich zorgen blijven maken over de besparingen in het hoger onderwijs. Geen student mag in de kou blijven staan.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) wil het vizier nogmaals scherp stellen op de besparingen in de kwaliteitszorg. “De discussie die hierrond gevoerd wordt stoelt op enkele fundamenteel foute uitgangspunten. Instellingen en overheid halen terecht aan dat het systeem van kwaliteitscontrole en -zorg voor verbetering vatbaar is, maar in de huidige besparingscontext worden hier de verkeerde consequenties aan vastgeknoopt”, klinkt het.

“Een discussie over kwaliteitszorg- en controle dient altijd te vertrekken vanuit het oogpunt van een optimalisatie, nooit vanuit een besparingslogica. Of gaan we als maatschappij akkoord gaan met een besparingsronde in een dergelijk belangrijk domein als de kwaliteit van het onderwijs? We zijn het aan onze toekomst verplicht om niet lichtzinnig om te gaan met kwaliteitscontrole. Het is de kwaliteit van de afgeleverde diploma’s en dus van de studenten die deze diploma’s halen, die bepalend zal zijn voor onze toekomst.” 

“We hebben steeds gepleit voor democratisch en kwaliteitsvol onderwijs. Waar het democratisch karakter van ons hoger onderwijs reeds ondermijnd werd met een verhoging van de inschrijvingsgelden, is het nu kennelijk tijd geworden om ook de kwaliteit van ons onderwijs op de helling te zetten. Want zonder een beproefd kwaliteitszorgsysteem is geen enkele student in de toekomst zeker van de kwaliteit van zijn of haar opleiding.”

Op 5 november zullen de studenten het vuur aansteken en de fakkel doorgeven in Leuven. Afspraak om 19 uur op het Ladeuzeplein. Om 21 uur zullen er speeches plaatsvinden en tot 22 uur zorgen de studenten er samen voor dat er geen studenten in de kou blijven staan.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel