LEUVEN: Voorstel tot naamsverandering Bovenloweg

Op 25 en 26 augustus 1914 werden er in Leuven 1081 huizen verwoest. Daarbij kwamen 209 burgers om het leven, waaronder 21 vrouwen, 6 geestelijken, 11 kinderen en 3 tachtigjarigen. Eén van die geestelijken was pastoor Lombaerts van de parochie Boven-Lo te Kessel-Lo. Open Vld wil de pastoor nu herinneren door een straat naar hem te vernoemen.

“Naar aanleiding van de herdenkingen omtrent de verwoesting van Leuven, maar bovenal voor zijn zelfopoffering en betrokkenheid bij de gemeenschap, stellen wij voor om de Bovenloweg te hernoemen naar Pastoor Lombaertsweg. Aanstaande dinsdag zal het precies honderd jaar geleden zijn dat deze gruwel zich voltrok in de kleinste parochie van Kessel-Lo, de ideale gelegenheid om dit op een speciale manier te herdenken en de procedure tot naamsverandering op te starten”, stelt Nico Vidal, ondervoorzitter van Open Vld / Leuven+ en buurtbewoner.

Engelbertus Lombaerts werd geboren in Perk op 3 augustus 1861 en werd in 1900 de eerste pastoor van de pas opgerichte parochie Boven-Lo in Kessel-Lo. Voorheen was hij onder andere onderpastoor van de parochie Sint-Kwinten te Leuven. Op 26 augustus 1914 werd Lombaerts door de invallende Duitse troepen weggevoerd en doodgemarteld. Toen bij de inval van de Duitsers de pastoor de moordpartijen op weerloze burgers vernam, verweet hij de Duitsers hun wandaden: “Indien ge slachtoffers zoekt om uw woede te botvieren, neem mij dan, ik wil sterven in hun plaats.” De pastoor werd weggevoerd tot aan de kerk van Blauwput. Daar werd hij met een koord om de hals aan een kanonaffuit gebonden, om vervolgens voortgesleurd te worden tot voorbij de spoorwegbrug in Blauwput. Daar werd hij met een kolfslag van een geweer op het achterhoofd gedood. Pas na drie dagen werd er toestemming gegeven voor zijn begrafenis. Pastoor Lombaerts ligt begraven op het kerkhof van de Abdij van Vlierbeek, hij werd 53 jaar.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel