LEUVEN: vlaams-brabant Groen en N-VA reageren op meerjarenplanning provincie

“Als provinciale Groen-fractie zijn we bijzonder tevreden met het nieuwe klimaatbeleid van Vlaams-Brabant. De trein is vertrokken. De provincie zet de neuzen in dezelfde richting”, klinkt het. Minder enthousiasme bij N-VA dat tegen stemde omdat er volgens de partij geen duidelijke keuzes worden gemaakt door het provinciebestuur.

Niet minder dan 55 gemeenten tekenden het klimaatengagement. “Het kader voor het verdere traject naar klimaatneutraliteit is klaar en duidelijk. Na de nulmeting in het voorjaar van 2014 rollen we het stappenplan met meetbare resultaten verder uit”, laat Groen optekenen. “Het STOP-principe is het uitgangspunt geworden van het provinciaal mobiliteitsbeleid. We zijn tevreden dat slimme maatregelen als ‘slimme kilometerheffing’ en ‘mobiliteitsbudget’ stilaan niet alleen meer tot het discours en de plannen van Groen behoren. We onderschrijven de ambitie van de provincie om een ‘fietsprovincie’ te worden. We juichen de investeringen in kwalitatieve fietssnelwegen en functionele fietsroutes toe.”

De provincie blijft ook ambitieus op het vlak van betaalbaar wonen voor iedereen. “Het is daarbij van belang dat de provincie investeert in de energiezuinigheid van bestaande woningen. Maar de groene fractie vindt het ook heel goed dat de provincie nu een subsidiebudget van 100.000 euro vrijmaakt om via voorbeeldprojecten na te gaan of woningdelen een gelijktijdig antwoord kan bieden op de nood aan milieuvriendelijke en betaalbare woningen. Wij zijn ook blij dat voor de provincie Vlaams-Brabant ecologische en economische ambities meer en meer samengaan. We moedigen de uitwerking van het ecologisch luik van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan”, besluit fractieleider Tie Roefs.

Te weinig inhoud

Veel minder enthousiasme bij N-VA Vlaams-Brabant. N-VA Vlaams-Brabant stemde tegen het provinciaal meerjarenplan en het budget voor 2014. “We verwijten de deputatie duidelijke keuzes uit de weg te gaan”, zegt Linda Van den Eede. “We konden in eer en geweten niet voor deze plannen stemmen. Het begint al met de missie en de visie, waar volgens ons essentiële zaken ontbreken. Ook stellen we ons veel pertinente vragen omtrent de financiële toestand van de provincie.”

Linda Van den Eede mist ook inhoudelijk één en ander. “Klopt. We vinden dat er in de doelstellingen weinig aandacht is voor mobiliteit en ruimtelijke ordening, terwijl onze provincie op dat vlak voor veel uitdagingen staat. Het beleid mag niet de dupe zijn van het feit dat de koek moet verdeeld worden onder vier partijen in de deputatie. Ook op vlak van investeringen in kenniseconomie kunnen er vragen gesteld worden. Daarnaast zullen we ook onze rol van waakhond op vlak van Vlaams beleid blijven vervullen. De tekenen die we de laatste weken uit de deputatie kregen voorspellen immers niet veel goeds.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel