LEUVEN: Vijf Vlaams-Brabantse musea krijgen regionale erkenning

De provincie Vlaams-Brabant deelt vijf musea in op het regionale niveau en erkent zo de kwaliteit van hun bovenlokale erfgoedwerking. Voor Erfgoedsite Tienen (’tToreke en Suikermuseum) gaat het om een hernieuwing van de erkenning. Museum Parkabdij in Leuven krijgt voor het eerst deze erkenning.

Sinds het cultureel-erfgoeddecreet van 2012 kunnen de provincies musea met een kwaliteitslabel, toegekend door de Vlaamse overheid, indelen op het regionale niveau en werkingssubsidies geven. In 2013 werkte de provincie Vlaams Brabant een subsidiereglement uit waardoor Vlaams-Brabantse musea een aanvraag kunnen indienen om in aanmerking te komen voor deze erkenning.

Dit jaar worden Ergoedsite Tienen, Museum voor Oudere Technieken Grimbergen, FeliXart Museum Drogenbos, Museum Parkabdij Leuven en Kasteel van Gaasbeek erkend. Bij Erfgoedsite Tienen, MOT, FeliXart en Parkabdij gaat de erkenning ook gepaard met de toekenning van een structurele subsidie van 125.000 euro voor de uitdieping van hun regionale erfgoedwerking. ‘Deze musea ontplooien op duurzame wijze een maatschappelijk verantwoorde erfgoedwerking. Ze verzamelen en bewaren niet alleen waardevolle objecten, maar gebruiken ze ook voor onderzoek, onderwijs en activiteiten voor het grote publiek’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed. ‘Op al deze domeinen delen ze hun kennis via samenwerking met andere culturele erfgoedactoren in de regio. Bovendien nemen ze, elk vanuit hun eigenheid, een culturele en maatschappelijk rol op, onder andere in de domeinen van depotbeheer, educatie en publieksparticipatie’.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel