LEUVEN: Vernieuwingsproject Bleydenbergsite Wilsele-Dorp gestart

In augustus is een gespecialiseerde afbraakfirma begonnen met het slopen van de oude schoolgebouwen op de Bleydenbergsite in Wilsele Dorp. Hiermee is het startschot gegeven van een groots vernieuwingsproject op de site.

Het project kent reeds een lange voorgeschiedenis. Sinds 1999 is het schoolbestuur Bleydenberg namelijk al actief bezig met het zoeken naar een financieel haalbare oplossing om de oude versleten schoolgebouwen, gelegen op 2 vestigingsplaatsen, te vervangen door een nieuwbouw. Gezien de lange wachtlijsten bij de reguliere financiering, werd in 2011 beslist mee te stappen in de publiek private samenwerking ‘Scholen voor Morgen’. “Niet tegenstaande de hoge administratieve last en duurdere kostprijs van deze formule, is het de enige die de mogelijkheid biedt om op korte termijn een nieuwe school te realiseren. Eens deze definitieve keuze gemaakt, kon begonnen worden met de concrete uitwerking van het project en kwam alles in een stroomversnelling terecht”, klinkt het.

Het hoofdproject omvat de nieuwbouw van een kwalitatief en architecturaal hoogstaande kleuter- en lagere school voor de kinderen van Wilsele en omgeving. De school is voldoende ruim ontworpen zodat ze gemakkelijk plaats kan bieden aan een toenemend aantal leerlingen. Op die manier wordt er tegemoet gekomen aan de stijgende nood voor plaatsen in het kleuter- en lager onderwijs. Het was de stad Leuven die bij de bespreking van de eerste bouwaanvraag het schoolbestuur de raad gaf een soort masterplan op te stellen voor de hele Bleydenbergsite, waarvan de school het belangrijkste onderdeel uitmaakt. Dit masterplan bevat vandaag 5 luiken: een kleuter- en lagere school, een sporthal, een kinderdagverblijf, een speelplein en een refter/ontmoetingsruimte in de geklasseerde en nog te restaureren kapel.

Momenteel is de eerste belangrijke fase gestart, namelijk de bouw van een nieuwe kleuter- en lagere school samen met de sporthal. De oude gebouwen moeten daarvoor wijken. Voor heel veel inwoners van het dorp is dit een bewogen gebeurtenis, gezien de rijke historie van het gebouw. De eerste steenlegging ervan dateert dan ook van 1604 en het gebouw heeft over de loop der eeuwen heel wat functies gehad: kasteel, hoeve, klooster, school, opvangcentrum,… “Maar het gebouw is vandaag afgeleefd en kon onmogelijk op een kost-efficiënte manier gerestaureerd worden. Een gespecialiseerde aannemer is momenteel bezig met de afbraak van het gebouw waarbij zoveel mogelijk bestaande materialen zullen worden gerecupereerd. Gezien het historische karakter van de site volgt er na de afbraak eerst een verplicht archeologisch onderzoek. Pas daarna kunnen de nieuwbouwwerken worden aangevat. Deze laatste zijn gepland voor de lente van volgend jaar. De voorziene opleveringsdatum van de school is voorzien rond de grote vakantie van 2016”, besluit schoolbestuur Bleydenberg.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel