LEUVEN: Vanaf maandag vlotter verkeer op Tiensesteenweg

Vanaf maandag 3 maart zal het verkeer op de Tiensesteenweg (N3) in Leuven vlotter doorstromen. De regeling van de verkeerslichten op een 7-tal kruispunten zal voortaan gecoördineerd gebeuren en kan vanop afstand aangepast worden in functie van de verkeersdrukte.

Het gaat om een proefproject dat het Agentschap Wegen en Verkeer voorbereidde samen met de betrokken partners De Lijn Vlaams-Brabant, stad Leuven en politie Leuven. Verwacht wordt dat de reistijd op het 3 kilometer lange traject gemiddeld met 1/10 zal inkorten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 3 maart met de uitrol van het proefproject “Adaptief verkeersregelsysteem” (ook bekend onder de naam Utopia) in Leuven, waarbij de verkeerslichten van 7 kruispunten met elkaar communiceren en op basis van metingen het verkeer op de Tiensesteenweg kunnen regelen en vlotter laten doorstromen.

Het gaat om de volgende kruispunten:

Kruispunt R23 – N3 “Tiense poort”

Kruispunt R23 Parkstraat – Geldenaaksevest “Parkpoort”

Kruispunt N3 met N292 Martelarenlaan en Platte Lostraat (Kessel-Lo)

Oversteekplaats School – St Franciscus

Kruispunt N3 met Elisabethlaan (Kessel-Lo)

Kruispunt N3 met N25 Meerdaalboslaan “De Mol” (Korbeek-Lo)

Kruispunt N3 met Vlinderlaan en Uitbreidingsstraat (Bierbeek)

Het nieuwe systeem zal in dienst genomen worden in 2 stappen:

Deel 1: 3 maart om 15u

Vlinderlaan (start)

De Mol

Elisabeth

Sint Franciscus

Indien er zich geen al te grote problemen voordoen dan zal de regeling van de verkeerslichten op de andere 3 kruispunten aangepast worden op 19 maart.

Deel 2: 19 maart om 15u (nog te bevestigen)

Tiensepoort

Parkpoort

Martelarenlaan

Mochten er bij de opstart of na de indienstname problemen opduiken dan zullen deze gelokaliseerd worden en op een zo kort mogelijke termijn worden opgelost. Het systeem belooft 10% betere doorstroming voor het verkeer. Er wordt met andere woorden verwacht dat de reistijd op het traject vanaf Vlinderlaan tot aan Parkpoort gemiddeld met 1/10 zal inkorten. Deze belofte zal gemeten en geëvalueerd worden.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel