LEUVEN: Topgids Lucie Mertens neemt afscheid van Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen

Op 26 april organiseert de Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen (FTG) haar algemene vergadering in Leuven. FTG vertegenwoordigt 44 Vlaamse gidsenverenigingen waarvan alle leden erkend zijn door Toerisme Vlaanderen. De organisatie die dag is in handen van de Koninklijke Leuvense Gidsenbond omdat Lucie Mertens, lid van de Leuvense gidsen, na 43 als bestuurslid – waarvan de laatste 27 jaar als voorzitster – van FTG afscheid neemt.

De hele dag staat in het teken van het studentenleven in 1964, een thema dat Lucie na aan het hart ligt. Het begint ’s ochtends met een onthaal in Domus waarna de Algemene Vergadering plaatsvindt in een auditorium van De Valk. In de namiddag zijn er rondleidingen voor de deelnemers in verscheidene universiteitscolleges. Om 16.00 uur wacht de Leuvense Studentenfanfare de hele groep aan het Damiaanplein op om in stoet naar het Stadhuis te wandelen waar de stad nog een afsluitende receptie aanbiedt. Daar neemt FTG in stijl afscheid van een geëngageerde, en enthousiaste voorzitster die zich zoveel jaren met hart en ziel voor de federatie heeft ingezet. Journalisten zijn welkom om mee toasten!

FTG is een Vlaamse vzw die werd opgericht onder de benaming ‘Federatie van Toeristische Gidsengroeperingen’, afgekort FTG. FTG overkoepelt niet minder dan 44 gidsengroeperingen, gaande van de kust tot Maaseik! FTG blijft in de eerste plaats de gemeenschappelijke belangen van de toeristische gidsen verdedigen en heeft daartoe een groot aantal activiteiten ontwikkeld. Op verschillende tijdstippen van het jaar komen de afgevaardigden van alle verenigingen samen in algemene vergaderingen, die afwisselend plaats hebben in locaties verspreid over gans Vlaanderen en Brussel. Geregeld worden bijscholingen georganiseerd voor alle leden. Via de interne mailcommunicatie en de website worden voortdurend nuttige mededelingen en ondersteunende informatie verspreid onder de verenigingen. Meer info vindt u op www.ftg-web.be.

De Leuvense Gidsenbond (LGB) bestaat sinds mei 1947 en telt voor het ogenblik negentig gediplomeerde stadsgidsen die toeristen rondleiden in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en ‘Leives’. De LGB heeft altijd nauw samengewerkt met de stad Leuven en stond mee aan de wieg van het toeristische beleid van de stad. In de loop der jaren hebben de Leuvense stadsgidsen een zeer gevarieerd programma opgebouwd met voor elk wat wils: geschiedenis, lifestyle, groen, bier en sneukelen.

Meer info: www.gidsenleuven.be

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel