LEUVEN: Tewerkstellingsrapport 2014Is de crisis al voorbij?

Hoewel de meerderheid van de bedrijven de economische evolutie positief inschat, steven we in 2014 af op een netto banenverlies. In de horeca en de nijverheid gaan de meeste banen verloren, terwijl de bedrijven uit de dienstensector in Vlaams-Brabant een verdere groei wel zien zitten. Deze resultaten doen Voka – Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant besluiten dat de crisis nog niet voorbij is.

Het provinciaal Werkgelegenheidsagentschap van de Voka – Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant ging, met steun van de Provincie Vlaams-Brabant, de tewerkstellingsvooruitzichten voor 2014 na. Een enquête werd in november gelanceerd en werd ingevuld door 290 bedrijven uit Vlaams-Brabant die 113.306 werknemers vertegenwoordigen. Positief is het feit dat een derde van de ondernemingen een stijging van het personeelsbestand voorspelt voor 2014 en slechts een kwart van de bedrijven aangeeft personeel te zullen moeten afvloeien.

Toch heeft deze positieve trend een negatieve kanttekening. In absolute cijfers valt het resultaat tegen omdat er minder tewerkstellingsplaatsen gecreëerd kunnen worden dan dat er verloren zullen gaan. Daarnaast geeft iets meer dan de helft van de bedrijven aan moeilijkheden te hebben om vacatures in te vullen, en zijn ze vnl. op zoek naar goed technisch personeel, arbeiders, ingenieurs en IT-personeel.

Ontslag

Er werd in de enquête gepolst naar de voorbije tewerkstellingsevolutie. Opvallend is dat een derde van de bedrijven in 2013 effectief kon uitbreiden, terwijl slechts een vierde verwacht had dit te kunnen doen. Tevens zien we ook dat een vierde van de bedrijven moesten overgaan tot ontslag. De tewerkstelling in 2013 werd in Vlaams-Brabant vooral door de grote bedrijven gecreëerd. De logistieke sector kende de grootste groei en de minste ontslagen. De meerderheid van de bedrijven (43%) hield in 2013 een status quo van het personeelsbestand aan. Bijna de helft van de bedrijven hebben positieve economische vooruitzichten en tewerkstellingsvooruitzichten voor 2014.

Verwachtingen

Dit jaar is ongeveer de helft (48%) positief over de economische verwachtingen, waarvan 6% zeer positief. Het zijn voornamelijk de kleine en middelgrote bedrijven die zullen aanwerven. Slechts 19% ziet de toekomst negatief in (een opmerkelijk cijfer als je weet dat vorig jaar nog 37% van de bedrijven de economische verwachtingen negatief inschatte) waarvan 6% zeer negatief. 33% verwacht een status quo. Dit vertaalt zich ook in een status quo in tewerkstellingsvooruitzichten. Iets meer dan de helft van de bedrijven (55%) voorziet een status quo van het personeelsbestand voor 2014. Bij 14% van de bedrijven zullen er tewerkstellingsplaatsen verloren gaan.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel