Leuven tegen uitbreiding Brussels Airport zonder federale vliegwet

Stefan Van de Weyer
2 jaar geleden
door Stefan Van de Weyer

De Leuvense gemeenteraad heeft gisteren een motie gestemd. Daarin wordt de realisatie van de uitbreidingsplannen die Brussels Airport Company recent lanceerde afhankelijk gemaakt van de goedkeuring van een federale vliegwet die een eerlijke spreiding van de vluchten garandeert. In de motie wordt erop gewezen dat Brussels Airport een belangrijke economische factor is en op vlak van tewerkstelling een grote meerwaarde inhoudt.

Omdat het draagvlak voor de luchthaven echter enkel gegarandeerd blijft als de levenskwaliteit en de slaap van omwonenden verzekerd is, mag de bijkomende luchthavenactiviteit niet leiden tot nieuwe hinder. Leuven dringt daarom aan op een geluidsplan voor grond- en luchtlawaai en de monitoring van alle schadelijke effecten waarvan de resultaten transparant worden gecommuniceerd. De stad pleit ook voor een permanent overlegforum tussen de luchthavenautoriteiten en omwonenden.

Over de auteur

Stefan Van de Weyer

Stefan Van de Weyer