LEUVEN: Subsidie voor veilige fietspaden in Kampenhout

De provincie Vlaams-Brabant geeft 444.895,85 euro subsidie aan de gemeente Kampenhout voor de aanleg van veilige fietspaden in de Kampelaarstraat en de Langestraat. De provincie heeft de eerste schijf van 222.447,92 euro al betaald.

Er komen aanliggende, verhoogde enkelrichtingsfietspaden aan beide kanten van de Kampelaarstraat en de Langestraat met een comfortabele breedte van 1,75 meter in een rode betonverharding. De rijweg zal ook versmald worden zodat te snel rijden ontmoedigd wordt.

Er worden nog extra snelheidsremmers aangebracht zodat de toegelaten maximale snelheid van 50 km/uur wordt gerespecteerd. De werken worden uitgevoerd door Aquafin. De rioleringswerken zijn momenteel bezig. De aanleg van de fietspaden is aansluitend voorzien vanaf het najaar van 2014.

Beide straten hebben momenteel geen veilige fietsinfrastructuur: fietsers delen dezelfde infrastructuur met het gemotoriseerde verkeer of moeten een zeer smalle, oncomfortabele fietssuggestiestrook gebruiken. Ook het kruispunt Kampelaarstraat-Langestraat wordt aangepakt. Hier wordt de beperkte zichtbaarheid die veroorzaakt wordt door het kapelletje in het midden van de straat en de onduidelijke voorrangssituatie verbeterd.

“Deze subsidie kadert binnen het Fietsfonds-subsidiereglement”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. “Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden.”

Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel