LEUVEN: Stijging aantal inbraken in juli

Inbrekers nemen tijdens deze zomervakantie duidelijk geen verlof. Tijdens de maand juli registreerde de politie 84 inbraken in woongelegenheden, in vergelijking met de maand juni een stijging met 26 feiten.

Bron: Politie Leuven

“We mogen hier spreken van een opvallende piek voor een zomermaand. In juli vorig jaar werden 45 inbraken vastgesteld op Leuvens grondgebied”, aldus de Leuvense politie. “Wanneer we de inbraken van de zomermaand juli 2014 even van nabij onder de loep nemen, stellen we vast dat het ging om 51 woningen (waarvan het in 20 gevallen bleef bij een poging), 23 appartementen (6 pogingen) en 9 kamers (allemaal gelukte inbraken).”

“Tijdens de eerste week van augustus werden ook al 20 inbraken geregistreerd. In totaal werden de eerste 7 maanden van 2014 434 inbraken en inbraakpogingen vastgesteld. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat een stijging met 86 feiten (24,7 %)”. Tijdens de eerste week van augustus registreerde de politie 20 inbraken in woningen.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel