LEUVEN: Start openbaar onderzoek RUP Heverleebos en Meerdaalwoud

Op 27 september keurde  de Vlaamse Regering  een nieuw plan goed voor de natuur-, bos-, en landbouwgebieden “Heverleebos en Meerdaalwoud” . Het plan  garandeert de nodige bosuitbreiding om te voldoen aan de Europese natuurdoelstellingen en biedt  mogelijkheden voor duurzame recreatie en landbouw.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP is nog niet definitief.  Het openbaar onderzoek loopt van 19 november 2013 tot 17 januari 2014. In die periode kan iedereen schriftelijk opmerkingen, adviezen of bezwaren indienen.  Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de stad of gemeente in kwestie of verstuur hem aangetekend naar Ruimte Vlaanderen. Het plan is te raadplegen op www.ruimtevlaanderen.be, in de gemeentehuizen van Bierbeek en Oud-Heverlee en het stadhuis van Leuven.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel