LEUVEN: Stadsbestuur lanceerde collectief renovatieproject

De stad Leuven lanceerde in november een collectief renovatieproject. Daarbij worden zoveel mogelijk huizen in dezelfde wijk samen gerenoveerd tot een energiezuinige woning. Het project kadert in de klimaatneutrale ambities van de stad.

Energiezuinige renovatie is een prioriteit in de verwezenlijking van de klimaatneutrale ambities van de stad. Meer dan 60 % van de CO2-uitstoot is immers afkomstig van gebouwen. “Als je ook weet dat bijna ¾ van de woningen in 2030 er nu ook al staan èn dat de warmtevraag in woningen veruit de grootste energiebehoefte is dan is het duidelijk dat isoleren of het reduceren van de energievraag van woningen cruciaal is”, zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a).

Toch aarzelen veel inwoners om de stap te zetten. Zo kijken op tegen de rompslomp, ze denken te weinig technische kennis te hebben of vrezen geen goede aannemer te vinden. Er is ook veel onduidelijkheid over de financiële rendabiliteit van de maatregelen. Met het collectieve renovatieproject wil de stad deze barrières wegnemen.

“Bij deze collectieve renovatie neemt de stad heel wat zaken op zich. Ze gaat na welke woningen in aanmerking komen en welke werken kunnen uitgevoerd worden. Ze stelt ook aannemers aan, volgt de werken op en zoekt uit voor welke premies en subsidies de deelnemers in aanmerking komen. De deelnemers sluiten zelf een contract met de aannemer en betalen de werken”, legt schepen Ridouani uit.

Om na te gaan welke woningen in aanmerking komen voor de collectieve renovatie, wil de stad zoveel mogelijk woningen leren kennen. In de loop van deze maand gaan studenten van de Katholieke Hogeschool Leuven in enkele wijken op stap met een vragenlijst. Na de bevraging beslist de stad in welke wijken het renovatieproject wordt opgestart.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel