LEUVEN: Stadsarchief Leuven erkend als culturele archiefinstelling

Sinds juli is het stadsarchief van Leuven een door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling. Zo sluit het stadsarchief aan bij een selecte groep van 13 erkende archieven. Met deze bekroning telt Leuven nu drie erkende instellingen op zijn grondgebied, na eerdere onderscheidingen voor het KADOC en het Cultureel erfgoed Annuntiaten Heverlee.

Met het label ‘Erkend Cultureel Archief’ bekroont de Vlaamse Gemeenschap de kwaliteitsvolle werking van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Het doel van het kwaliteitslabel is het zichtbaar maken, het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van de werking van deze organisaties.

Om het kwaliteitslabel te krijgen, moet de cultureel-erfgoedorganisatie aan een aantal normen voldoen. Uiteraard is het hebben van cultureel erfgoed een eerste voorwaarde. Het goed beheren ervan alleen is echter niet genoeg. De organisatie moet het cultureel erfgoed ook ter beschikking stellen en presenteren.

De visitatiecommissie die het stadsarchief in februari bezocht, was onder de indruk van de grote cultuurhistorische waarde van de collectie. In haar advies aan de Vlaamse minister van Cultuur is de commissie dan ook van oordeel dat de collectie voldoende belangrijk geacht kan worden door een combinatie van uniciteit en materiële/historische waarde.

Bovendien beschikt het stadsarchief over een adequate infrastructuur om de kwaliteitsvolle uitoefening te kunnen garanderen. Zo kan de leeszaal ook voor publieksactiviteiten worden gebruikt en kan het stadsarchief voor tentoonstellingen gebruikmaken van het historische stadhuis.

De commissie was ook zeer positief over de vrijwilligerswerking van het stadsarchief en meldt hierover: “De commissie waardeert de dynamische vrijwilligerswerking. Deze vrijwilligers worden professioneel aangestuurd en het stadsarchief zet hier sterk op in. Het is bovendien bewonderenswaardig dat de vrijwilligers erin geslaagd zijn om externe middelen te vergaren om het schepenbankproject ‘Itinera Nova’ verder te zetten.”

Schepen Denise Vandevoort (sp.a) zette de vrijwilligers daarom graag nog eens in de bloemetjes en bedankte hen voor hun inzet en hun enthousiasme: “Onze vrijwilligers zijn niet alleen een ondersteuning voor de werking van het stadsarchief, ze zijn ook de beste ambassadeurs die het archief zich kan voorstellen. Samen met het archiefpersoneel zorgen zij voor een schitterende uitstraling. Deze bekroning van het stadsarchief als culturele archiefinstelling op Vlaams niveau is dan ook mede dankzij hen gerealiseerd.”

Nu ook het stadsarchief het erkenningsteken van de Vlaamse Gemeenschap aan haar deur mag hangen, telt Leuven drie archiefinstellingen met dit keurmerk. In 2008 werd het KADOC erkend en een jaar later kreeg het Cultureel erfgoed Annuntiaten Heverlee een label.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel