Stad Leuven wint Gouden Kinderschoen

Bart Mertens
3 jaar geleden
252 Views
door Bart Mertens

Het Leuvense stadsbestuur werd door de VVSG uitgebreid in de bloemetjes gezet voor haar kinderopvangbeleid. Van alle 85 inzendingen door lokale besturen over heel Vlaanderen werden 15 projecten genomineerd. Zij werden ingedeeld over verschillende domeinen namelijk ouders, kinderen, samenwerking en beleid. De stad Leuven mocht de Gouden Kinderschoen voor haar beleid rond kinderopvang mee naar huis nemen.

Het Leuvens digitaal loket ging met alle aandacht lopen. Dat loket ondersteunt ouders in hun zoektocht naar kinderopvang. Het loket is uniek in Vlaanderen en werd onlangs gekopieerd door Brussel. De eigenheid van het systeem zit in de bundeling van alle aanbieders van kinderopvang op het Leuvense grondgebied. Zowel ouders, voorzieningen en het stadsbestuur winnen door het gezamenlijk gebruik van het loket. De zoektocht voor ouders is transparanter, voor de voorziening valt er heel wat administratie weg en voor de stad is het een bron van beleidsinformatie. Het geeft de stad de mogelijkheid om de signaal- en regiefunctie ten volle te voeren. Met juiste en objectieve cijfers kan de nood aan kinderopvang gestaafd worden.  Zo kunnen vraag en aanbod beter op mekaar afgestemd worden.

“Als schepen bevoegd voor kinderopvang wil ik vooral de trekkers, pioniers en het unieke samenwerkingsverband van de Leuvense kinderdagverblijven in Leuven (Centrum voor Kinderopvang Leuven) bedanken. Het is dankzij hun inzet en aanvoelen van gemeenschappelijke noden en belangen dat het systeem op deze uitzonderlijke wijze is tot stand gekomen”, aldus schepen Bieke Verlinden.

“Het loket heeft oog voor ieders eigenheid en dat is en blijft de sleutel tot een sterk samenwerkingsverband. Bijkomend biedt de stad Leuven aan de voorzieningen een gratis plannings- en facturatiesysteem dat gekoppeld is aan het loket waardoor de kinderdagverblijven van heel wat administratie gespaard blijven.”

Door het uitblijven van Vlaams initiatief blijft het Leuvense stadsbestuur pleiten voor meer samenwerking over de stadsgrenzen heen. “Kinderopvangnoden stoppen niet aan de stadsgrenzen. De stad Leuven zet haar deuren open voor meer samenwerking. Binnenkort komen heel wat Vlaams-Brabantse besturen langs om te kijken hoe er nauwer samengewerkt kan worden en hoe de regio versterkt kan worden met een digitaal kinderopvangloket. De wil om expertise en innovatie te delen is alvast vurig aanwezig.”

Over de auteur

Bart Mertens

Bart Mertens