LEUVEN: Stad Leuven organiseert opnieuw zomerschool

Voor de zevende maal op rij organiseert  de stad Leuven tijdens de laatste 3 weken van augustus de zomerschool. Een 70-tal anderstalige kinderen tussen 5 en 7 jaar bereiden zich er al spelenderwijs voor op het nieuwe schooljaar. Dit jaar is de zomerschool zo’n 30 verschillende thuistalen rijk.

De kinderen hebben de meest uiteenlopende nationaliteiten van origine: Nepalees, Pools, Arabisch, Koerdisch, Portugees, Ghanees … De kinderen spreken thuis geen of weinig Nederlands, maar ouders stimuleren hen wel de taal te onderhouden door hen naar de zomerschool te brengen. Verschillende kinderen zijn nieuwkomers en starten volledig nieuw in de Nederlandse taal.

Mohamed Ridouani, Schepen van Onderwijs, legt het belang van het project uit: ‘We zetten in op  taal van schoolkinderen, vanaf de kleuterleeftijd, omdat taalachterstand leidt tot onderwijsachterstand. Veel te weinig allochtonen komen in het hoger onderwijs terecht. Al in de lagere en middelbare school lopen deze studenten studievertraging op. Met dit initiatief willen we daar iets aan doen.’

De zomerschool is geen verplichting, maar een aanbod van de stad. In overleg met de zorgcoördinatoren van de scholen wordt bepaald welke kinderen het meeste baat hebben bij het taalbad. Op speelse wijze worden de kinderen ondergedompeld in het Nederlands. Ouders kunnen tijdens enkele infomomenten snuisteren in boekjes, voorleesplaten en andere materialen die gebruikt worden tijdens de activiteiten. Ze maken er ook kennis met het aanbod van het Huis van het Kind.

De klaslokalen van de zomerschool bevinden zich in de gebouwen van het SLAC.  Eén maal per week gaan de kinderen ook op uitstap naar bijvoorbeeld de markt, het museum, de bib of de dierentuin. Zo krijgen ze de kans om hun taalvaardigheid te oefenen buiten de klasmuren.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel