LEUVEN: Stad Leuven klaagt de huidige regeling vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’ aan

Het Leuvense stadsbestuur luidt de alarmbel over de vliegroute ‘Leuven Rechtdoor’. Volgens schepen Mohamed Ridouani (sp.a) is het onaanvaardbaar dat de inwoners van Wilsele en Wijgmaal geconfronteerd worden met aanzienlijke bijkomende lawaaihinder. “We roepen op tot een evaluatie van de procedures en afspraken rond de nieuwe opstijgroute Leuven Rechtdoor”, klinkt het.

Tekst: Bart Mertens/Cartoon: Conz

De luchthaven van Zaventem is voor Leuven een belangrijke economische factor en in termen van tewerkstelling een grote meerwaarde. De bewoners van de stad Leuven nemen al jaren een deel van de lasten, grotendeels afkomstig van de landende vliegtuigen, op zich. Tot zover is het Leuvense stadsbestuur akkoord met de gang van zaken. “De invoering  van de nieuwe route ‘Leuven Rechtdoor’ betekent echter voor de  inwoners van Wijgmaal en Wilsele aanzienlijke bijkomende lawaaihinder. De huidige implementatie van de stijgroute Leuven Rechtdoor is onevenwichtig en vraagt om dringende actie. Het Leuvens stadsbestuur wenst dan ook de huidige regeling van de vliegroutes aan te klagen en zal hiertoe een motie laten stemmen op de gemeenteraad”, zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a).

“We roepen op tot een evaluatie van de procedures en afspraken, die in het kader van het Luchthavenakkoord 2010, werden gemaakt rond de nieuwe opstijgroute Leuven Rechtdoor. Het is niet aanvaardbaar dat de inwoners van Wijgmaal en Wilsele, in tegenstelling tot wat werd vooropgesteld, nog bovenmatige extra geluidshinder dienen te ondergaan”, vult schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) aan.

“Uiteraard is de luchthaven van Zaventem van groot economisch belang, maar we vragen dat bij de evaluatie van vliegroutes ook de leefbaarheid voor de omwonenden en de impact op het milieu in rekening genomen wordt”, meent schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani.

De stad Leuven roept de uittredende en de toekomstige federale regering dan ook op tot actie. Zo zou de nieuwe route veiliger moeten zijn en extra geluidshinder moeten vermijden voor bewoners van dichtbevolkte gemeenten. Er wordt ook aangedrongen op minder omleidingen zodat extra CO2-uitstoot en extra verbruik van kerosine wordt vermeden. Dat alles uiteraard zonder de capaciteit van de luchthaven te verminderen. Geen eenvoudige opdracht waarin het begrip ‘billijke spreiding’ zonder twijfel centraal staat. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel