LEUVEN: Stad Leuven en Herita restaureren Sint-Donatustoren

Stad Leuven en Herita vzw restaureren samen de Sint-Donatustoren. Zo zorgen ze dat een stille getuige van de eerste stadsomwalling behouden blijft. De voorbereidende werken werden al in januari uitgevoerd. De effectieve restauratie start op dinsdag 11 februari. De overwelfde binnenkamer is vanaf het najaar toegankelijk voor het publiek.

 

De Sint-Donatustoren maakte in de 13de eeuw deel uit van een stadsomwalling met 11 stadspoorten en 31 torens. In de 14de eeuw werd een tweede stadsomwalling gebouwd. Daardoor verloor de eerste omwalling haar verdedigingsfunctie en werd ze stelselmatig afgebroken. Maar de Sint-Donatustoren trotseerde, samen met nog 9 andere torens, de tijd. Dirk Vansina, schepen monumentenzorg: “De Donatustoren is één van de getuigen van de middeleeuwse stadsomwalling en daarom historisch en ook toeristisch zeer belangrijk. We drongen verleden jaar bij de minister aan om spoedig kredieten vrij te maken voor deze restauratie. De minister ging daarop in. Zo kunnen de werken nu eindelijk starten”.

Instorting

De Sint-Donatustoren werd, samen met andere restanten van de eerste stadsomwalling aan het Handbooghof en het Sint-Pietersziekenhuis, in 1978 beschermd als monument. In 2004 stortte het gewelf van de binnenkamer in. De ruïneuze en gevaarlijke toestand van de toren was een aanleiding voor het uitvoeren van vooronderzoeken en de opstart van een restauratiedossier. Op dat moment werd de toren in erfpacht gegeven aan Herita vzw.

Restauratie

De toren wordt volledig gerestaureerd maar zal haar uitzicht van ruïne blijven behouden. Het ingestorte bolgewelf van de binnenkamer wordt gereconstrueerd naar middeleeuws model en er wordt opnieuw een vloer ingebracht op het niveau van de origineel walgang. Bovenop het bolgewelf komt een ‘groendak’ met vegetatie die geen schade aanbrengt aan de toren.  Om stabiliteitsredenen worden de funderingsaanzetten en –bogen, die in de 19de eeuw werden vrijgelegd, opnieuw ingegraven. Zo ontstaat een klein talud rondom de toren. De overwelfde binnenkamer wordt – onder begeleiding – opnieuw toegankelijk voor het publiek.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel