LEUVEN: Ruimtelijk uitvoeringsplan voor weekendverblijven en woonwagens

De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen ‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen’-deel 2 en de hierbijhorende onteigeningsplannen voor Aarschot, Begijnendijk, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tielt-Winge en Tremelo voorlopig vast.

Nadat het eerste deel van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen’ op 8 oktober 2013 werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening, werkte de provincie Vlaams-Brabant verder aan de oplossing van de problematiek voor de overige gemeenten. Op 20 mei werden de plannen voor de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Oud-Heverlee, Rotselaar, Tielt-Winge en Tremelo voorlopig vastgesteld door de provincieraad.

“De bedoeling is dat we een langdurige oplossing voor de problematiek van bewoning op campings en in weekendverblijven aanbieden. Voor sommige terreinen betekent dit dat permanent wonen zal mogelijk gemaakt worden, voor andere zal de recreatieve functie behouden blijven en een derde groep krijgt een openruimtebestemming”, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

Om de opgestelde visie ook juridisch afdwingbaar te maken, startte de provincie met de opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen die de nieuwe bestemming en de bijhorende randvoorwaarden vastleggen. Er werd voor elk van de 6 gemeenten een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt met in totaal 22 gebieden die een voorstel van bestemmingswijziging voor elk van de clusters bevatten.

Openbaar onderzoek

“Voor deze plannen wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 juni tot en met 19 augustus. Tijdens dit onderzoek krijgt de bevolking de kans om bezwaren tegen de plannen in te dienen”, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser. De plannen zullen gedurende de periode van het openbaar onderzoek ingekeken kunnen worden via www.vlaamsbrabant.be, in het provinciehuis in Leuven en de gemeentehuizen van de zes betrokken gemeenten.

Infoavonden

De provincie en de gemeenten organiseren in juni ook informatieavonden. Hierop worden het planningsproces en de inhoud van de plannen in detail toegelicht en krijgen betrokkenen en geïnteresseerden de kans hun vragen voor te leggen.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/weekendverblijven

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel