LEUVEN: Rik Daems (Open Vld)“Leuven als volwaardige cultuurstad met concerten podiumkunstenzaal”

Leuven als centrumstad van Vlaams-Brabant heeft nood aan een volwaardig cultuuraanbod. Dat zegt Rik Daems van Open Vld. “Voor grote producties en concerten is er voorlopig geen plaats in Leuven. Tijd voor een grote concert- en podiumkunstenzaal!”

“We zijn blij met de komst van Het Depot, dat als kleinere concertzaal pareltjes van de muziekscène naar Leuven brengt. Helaas is deze zaal niet geschikt voor grotere commerciële acts voor jong en oud.  Deze zijn nu verplicht naar Brussel, Antwerpen, Hasselt of Gent uit te wijken. Nochtans heeft Leuven tal van troeven in handen om zo’n evenementen te huisvesten. De aanwezigheid van een fantastisch openbaar vervoersnet, wat in de zomer tienduizenden Rock Werchter fans vervoert, maar ook op gewone weekends Leuven tot in de nachtelijke uren met de omgeving verbindt. Daarenboven is er een uitgebreide verkeersinfrastructuur, die mits aanpassingen een makkelijke bereikbaarheid verzekert”, laat Rik Daems van Open Vld optekenen.

Open Vld pleit er dan ook voor om privé investeerders aan te trekken om een volwaardige concertzaal uit te bouwen die deze regio niet alleen tijdens de zomer op de muziekkaart zet met Rock Werchter, maar ook daarbuiten de muziekminnende medemens op zijn of haar wenken bedient. “De klassieke cultuurliefhebber kan ook niet in de kou blijven staan, zo moet er gestreefd worden naar een polyvalentie waardoor zowel concerten, podiumkunsten als congressen aan bod kunnen komen. Voor een universiteitsstad als Leuven zou dit een extra troef betekenen om de socio-culturele dynamiek te vergroten en van Leuven ook een volwaardige congresstad te maken. Nu zijn bedrijven en academische instellingen nog verplicht om voor grotere congressen uit te wijken naar Brussel. Al deze activiteiten moeten tevens een boost aan de werkgelegenheid geven in de hele regio.”

Vlaanderen moet voor Open Vld een deel van het initiatief nemen bij het mogelijk maken van de uitbouw van zo’n infrastructuur. “Meer nog dan vergunningen leveren moet Vlaanderen zijn rol in een efficiënt mobiliteitsgebeuren bevestigen. Voorbeelden in andere provincies en Brussel, zoals Vorst Nationaal en het Sportpaleis, tonen duidelijk aan dat aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur primordiaal zijn om de lokale bevolking en economie zo weinig mogelijk te hinderen in hun normale activiteiten. Door het efficiënt inplannen van dit project en het deels coördineren van noodzakelijke ingrepen in de uitgekozen buurt kan zo’n zaal snel duizenden mensen aantrekken op een korte tijd. Het toelaten van voldoende parkeermogelijkheden buiten bewonerszones en een snelle link met het openbaar vervoer verzekeren zijn noodzakelijk voor de inplanting van zo’n complex. De mogelijkheid tot het gebruiken van de Brabanthal is al dikwijls aangehaald, echter deze dient dermate aangepast te worden door de huidige focus op beurzen en exposities.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel