LEUVEN: Restauratie burchtmuur Keizersberg en Mariabeeld

Voor de restauratie van die burchtmuur werd een bouwdossier opgesteld. In dat dossier is ook de restauratie van het Mariabeeld opgenomen.

De stad Leuven nam het park in 2011 in erfpacht en stelde het open voor het publiek als nieuwe groene long voor het stadsgebied rond de Vaartkom dat volop in ontwikkeling is. Omwille van de slechte bouwtoestand van het Mariabeeld en van de burchtmuur werd dit deel van het park afgesloten voor het publiek.

“Naast stabiliteitsingrepen en restauratie van het metselwerk zal ook een balustrade aangebracht worden op de burchtmuur omwille van veiligheidsredenen. Het mooie uitzichtpunt  vanop Keizersberg op de stad zal daardoor in ere hersteld worden. Na de restauratie zal dit deel van het park ook kunnen toegevoegd worden aan het publieke park”, aldus schepen Dirk Vansina (CD&V).

De restauratiekosten worden op 1,4 miljoen euro geraamd. 80 % wordt gesubsidieerd door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De wachttijd voor restauratiepremies bedraagt momenteel  zo’n 3 jaar.

De burchtmuur is quasi het enige restant van de legendarische burcht van de Hertog van Brabant. Er doen in leuven verschillende legendes de ronde over deze burcht, zelfs dat Julius Caeser een burcht op deze plek liet bouwen. Vermoedelijk zou het Hertog Hendrik I geweest zijn die zijn residentie in de stad op het Hertogeneiland (in de buurt van de huidige O.L.V. Ter Predikherenkerk) zou verlaten hebben ten voordele van een burcht die hij liet bouwen op Keizersberg als militaire controlepost buiten de toenmalige ringmuur (huidige 1e ringmuur). De burcht werd gebouwd naar het voorbeeld van burchten die hij op zijn kruistocht had gezien. Men vermoedt dat de bouw dateert van het begin van de 13e eeuw.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel