LEUVEN: Rechter moet beslissen over onwettig fietsparkeerverbod

Het fietsparkeerverbod dat de stad op een aantal van haar pleinen hanteert, is illegaal. Zo klinkt het hij de Fietsersbond. Erik Daems beweert dat het verkeersbord officieel niet bestaat in de gehanteerde wegcode. Hij hoopt via crowdfunding een rechtszaak tegen de stad aan te spannen.

Voor Erik Daems, de secretaris van de Fiersersbond, kan het niet dat er alleen dit jaar in Leuven ongeveer duizend foutief of hinderlijk gestalde fietsen werden weggehaald. Onder andere het bord op het Martelarenplein aan het station is illegaal, want een dergelijk bord bestaat volgens de wegcode niet. De stad heeft het zelf gefabriceerd volgens de actievoerder. Hij zal nu via de rechtbank pogen om gelijk te krijgen. Aangezien voor zo’n juridische actie geld nodig is, werd een crowdfundingproject opgestart. De kosten werden voorlopig op ongeveer 1.500 euro geschat, tot nu toe werd er al 275 euro ingezameld in de strijd tegen de illegale verkeersborden. Geïnteresseerden kunnen nog een kleine maand een bijdrage leveren. Voor een donatie vanaf vijftig euro krijgt de gulle schenker een T-shirt van de actie. De actie kan via www.crofun.be gesteund worden.

Burgemeester Tobback gaf toe dat er geen bord bestond dat een parkeerverbod voor fietsers oplegt. Hij verbaasde zich erover dat dit pas nu en niet enkele jaren terug werd opgemerkt. Toch wil Tobback verder beroep blijven doen op het huidige beleid. Indien hij de interpretatie van de secretaris van de Fietsersbond zou volgen dan zouden binnen de kortste keren vele honderden fietsen in het Stadspark of aan de Kruidtuin liggen.

“Desnoods stappen we naar cassatie. We wonnen daar trouwens eerder al twee gelijkaardige zaken rond de parkeerretributies”, klonk het strijdvaardig bij Tobback. 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel