Leuven Rechtdoor eist eerlijke spreiding van vliegtuighinder

Kirsten Bosmans
2 jaar geleden
door Kirsten Bosmans

Actiegroep Leuven Rechtdoor is blij dat Leuvens burgemeester Louis Tobback, naar aanleiding van de strategische visie 2040 van Brussels Airport, pleit voor een eerlijke spreiding van lusten en lasten van de luchthaven tussen Brussel en Vlaanderen. Maar de groep begrijpt niet waarom die billijke spreiding enkel geldt voor Brussel, en niet voor de eigen Leuvense regio.

“Ten westen van Leuven weigert men ook maar één vliegtuig te aanvaarden en is er door de afschaffing van de historische vliegroute in 2014 nu een ‘no-fly’ zone ingevoerd”, klinkt het bij Leuven Rechtdoor. “Tegelijk worden alle vliegtuigen omgeleid en geconcentreerd in het noorden van Leuven via de nieuwe vliegroute Leuven Rechtdoor, bovenop de reeds bestaande hinder van het dalende vliegverkeer. Als een regio nog 0 procent van de lasten draagt, kan dit onmogelijk als een “eerlijke spreiding” omschreven worden. Een ‘neutraal standpunt’ zoals de burgemeester van Leuven hierover inneemt betekent in realiteit dat deze onrechtvaardige toestand zonder eerlijke spreiding van de lasten blijft verder duren.  We verzoeken meneer Tobback daarom consequent met zijn principes om te gaan en ook van de regio ten westen van Leuven een bijdrage te vragen in de lasten van het luchtverkeer.”

 

Over de auteur

Kirsten Bosmans

Kirsten Bosmans