LEUVEN: Raad van State vernietigt milieuvergunning Uplace

De Raad van State heeft beslist om de milieuvergunning voor Uplace Machelen te vernietigen. Daarmee erkent de Raad van State de onoverkomelijke verkeersoverlast die het winkelcomplex zou veroorzaken op het reeds oververzadigde wegennet in de regio. Ook in Leuven wordt de beslissing op gejuich onthaald.

‘Ik ben blij dat de Raad van State ons oorspronkelijke standpunt bevestigt’ vertelt gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene.  ‘De deputatie besliste immers al in 2011 unaniem om de milieuvergunning aan Uplace te weigeren omdat het project de mobiliteitsproblematiek ook op het onderliggende wegennet in de regio verergert en de reconversie van het vervuilde industrieterrein hypothekeert.’

Deze zware hypotheek op de kwaliteitsvolle en rendabele invulling van het gehele reconversiegebied Machelen-Vilvoorde vloeit voort uit het feit dat het Uplace-project het grootste aandeel van de beschikbare ontwikkelingskansen opsoupeert op een relatief beperkt en minder sterk vervuild deel van het hele reconversiegebied.

Later, in 2012 en in beroep, kende de Vlaamse minister voor milieu  de milieuvergunning toch toe. Het is deze vergunning die vandaag werd vernietigd.

Het verkeer in Vlaams-Brabant is oververzadigd. De komst van Uplace, met naar schatting 25.000  voertuigbewegingen per dag, zou het verkeersinfarct compleet maken. ‘Maar ook zonder de komst van Uplace blijven de geplande ingrepen op de Brusselse ring, de Woluwelaan, maar ook in het aanbod van het openbaar vervoernet van NMBS, MIVB en De Lijn, én de bijkomende ontsluiting voor fietsers (FietsGEN) uiterst noodzakelijk voor Vlaams-Brabant en voor de vele duizenden pendelaars.’ verdedigt Tom Dehaene.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel