LEUVEN: Provincie steunt initiatieven tegen armoede

Vlaams-Brabant telt heel wat armen en kent de grootste inkomensongelijkheid van Vlaanderen. Daarom blijft verzet tegen armoede actueel en is de jaarlijkse werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober het geschikte moment om deze problematiek onder de aandacht te brengen. De provincie ondersteunt plaatselijke activiteiten in onder meer Bierbeek, Diest, Herent, Landen, Leuven en Tienen.

Een belangrijk knelpunt in de strijd tegen armoede is het te lage minimuminkomen. En dit heeft zijn effect op alle levensdomeinen. Wie van een pensioen leeft, een zwakke gezondheid heeft, alleen voor de kinderen instaat of enkel maar laagbetaalde jobs te pakken krijgt, heeft een verhoogd risico om arm te worden. In Vlaams-Brabant hebben 236.502 gezinnen, dat is bijna 1 op 3, een netto belastbaar gezinsinkomen dat lager is dan 20.000 euro.

Het is niet zo dat armoede enkel gekenmerkt wordt door een tekort aan geld. Maar dat tekort speelt wel een fundamentele rol in de invulling van alle facetten van het leven van gezinnen. Gezondheid, tewerkstelling, wonen, onderwijskansen, ontplooiingsmogelijkheden in de samenleving worden in de kiem gesmoord door een gebrek aan financiële slagkracht.

“Ook dit jaar helpen we lokale partners die zich inspannen in de strijd tegen armoede met een financiële ondersteuning van 1200 euro per actie. Maar we ondersteunen de acties ook inhoudelijk. Onze regionale armoedenetwerken spelen hierin een belangrijke rol. Met hun acties schudden ze politici en bevolking wakker. Bovendien brengen ze mensen samen waardoor ze elkaar en hun noden beter leren kennen en netwerken kunnen opzetten”, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor Gelijke Kansen.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel