LEUVEN: Provincie investeert in dagbesteding van ouderen

De provincie Vlaams-Brabant investeert 110.000 euro in vier organisaties die zorgen voor dagbesteding van ouderen. In onze regio gaat het gaat om organisaties in Bertem en Herent.

“De groeiende groep ouderen is divers. De meesten hebben een sociaal netwerk en trekken zich goed uit de slag, maar de groep die zorg, toezicht of gezelschap nodig heeft groeit. En het zorgaanbod groeit trager. Daarom stimuleren we initiatieven die kleinschalige dagopvang voor ouderen aanbieden. Als zorgbehoevende ouderen overdag in de buurt terechtkunnen voor opvang, betekent dit een adempauze voor de mantelzorger. Op die manier kan de zorg langer volgehouden worden, waardoor ouderen langer in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Welzijn.

De provincie Vlaams-Brabant geeft daarom 110.000 euro aan organisaties die dagopvang voor ouderen stimuleren. Het OCMW Herent krijgt 40.000 euro voor de inrichting en aankleding van d’Ontmoeting, een nieuw lokaal dienstencentrum op de OCMW-site. Voor extramurale activiteiten (deelgemeenten) wordt ook een auto voorzien.

WZC St.Bernardus vzw in Bertem krijgt 10.000 euro voor het vervoer van zorgbehoevende ouderen van en naar het dagverzorgingscentrum en het lokaal dienstencentrum.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel