LEUVEN: Politiecontrole in centrum16 PV’s voor drugsbezit

In de nacht van zondag op maandag hield de Leuvense politie een actie in het uitgaanscentrum van Leuven met als doel een veilig en leefbaar centrum. Vijftien agenten namen deel aan de actie. Ook twee drugshonden en twee patrouillehonden werden ingezet. De actie bleek andermaal een succes.

De agenten patrouilleerden zowel in burger als in uniform en controleerden meer dan vijftig personen. Het merendeel ervan bleek gekend te zijn in de politiedatabanken. Er werden heel wat processen-verbaal opgesteld. Zestien personen kregen een proces-verbaal voor bezit van verdovende middelen. Alle drugs werd in beslag genomen. Het ging om allerhande soorten waaronder marihuana, hasj, speed, LSD, XTC en cocaïne. Twee personen werden gearresteerd op verdenking van handel in verdovende middelen. Zij zijn ter beschikking gesteld van het parket.

Daarnaast kregen twee personen een proces-verbaal omdat ze een verboden wapen op zich hadden. De wapens werden in beslag genomen. Twee personen die gecontroleerd werden, verbleven illegaal in het land. Zij werden overgebracht naar het commissariaat waar de Dienst Vreemdelingenzaken werd verwittigd.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel