LEUVEN: Politie stelt stijging van aantal inbraken vast

Tijdens de eerste twee weken van juli registreerde de Leuvense politie 39 inbraken en inbraakpogingen (25 huizen, 14 appartementen en kamers). “Inbrekers gaan duidelijk niet met verlof. Uit de vaststellingen blijkt dat heel wat inbraken hadden kunnen voorkomen worden. Vaak waren deuren niet slotvast, stonden vensters open, kon men makkelijk door het keldergat of werd gebruikt gemaakt van bijvoorbeeld een tuintafel om de opstap te maken naar een plat dak”, aldus de Leuvense politie.

Inbrekers blijken de eerste maand van het zomerverlof actief te blijven. Dat waren ze trouwens ook tijdens de eerste zes maanden van dit jaar, met uitzondering van de maand mei. Van januari tot juni werden in totaal 352 inbraken vastgesteld. Dat zijn er 49 meer dan in dezelfde periode vorige jaar. In januari en februari werden telkens bijna 60 feiten geregistreerd. Maar vooral de maand maart piekte zoals nooit tevoren. In die maand werden 97 inbraken en inbraakpogingen geregistreerd om in april dan terug te zakken tot 50 feiten. In mei, goed voor 33 feiten, waren inbrekers opvallend minder actief. In juni steeg het aantal dan weer tot 59 inbraken.

Keldergaten

“Gelukkig blijkt dat het in meer dan 1 feit op 3 om een mislukte poging gaat”, zegt de Leuvense politie. “Het gaat om woningen waar wel braaksporen werden aangetroffen, maar waar de daders om een of andere reden hun poging hebben gestaakt. Als inbrekers toch binnen raken, blijkt dit vaak te liggen aan de nonchalance van de bewoners. Geregeld bleken deuren niet slotvast te zijn. Vensters op kipstand of muggenziften houden inbrekers ook niet tegen. En nog altijd zijn er keldergaten waar het deksel los ligt en makkelijk kan weggenomen worden. Het aantal inbraken zou dus nog makkelijk kunnen verminderd worden, indien iedereen enkele eenvoudige voorzorgsmaatregelen nam.”

Afwezigheidstoezicht

Belangrijk in de strijd tegen de inbraken blijft de medewerking van de burger geeft de politie aan. In het weekend konden op de Tervuursevest bijvoorbeeld drie jonge verdachten worden gevat na een tip van een getuige. Hij merkte hoe dit trio in verschillende woningen naar binnen keek en aan deurklinken voelde. En in Kessel-Lo ging een inbreker op de vlucht toen hij in een woning probeerde inbreken en door een alerte buurman werd betrapt. “Sociale controle is de beste preventiemaatregel om inbraken te voorkomen. Wie nog met verlof gaat doet er dan ook goed aan afspraken te maken met buren en vrienden om een extra oogje op de woning te houden. Daarnaast kan men ook nog altijd beroep doen op het afwezigheidstoezicht. Dat kan je aanvragen op de website van de lokale politie Leuven.” 

Meer info: www.politieleuven.be

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel