LEUVEN: Politie Leuven waarschuwt“Activiteiten WK voetbal tijdig melden”

Het wereldkampioenschap voetbal zal vanaf midden juni heel wat in beweging zetten in ons land. Op tal van plaatsen worden initiatieven voorbereid om van dit gebeuren een écht voetbalfeest te maken. “Om alles in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat de politie een overzicht krijgt van de geplande activiteiten. Snel aanvragen is de boodschap”, aldus de Leuvense politie.

Reuzeschermen op openbaar domein

Reuzeschermen op het openbaar domein, waarvoor een grote publieksopkomst kan worden verwacht, zijn slechts mogelijk op twee locaties, namelijk de Oude Markt en het Ladeuzeplein. Dergelijk initiatief vraagt heel wat voorbereiding (denk maar aan veiligheidsplannen,…) en politie-inzet. Omdat de politiecapaciteit beperkt is, besliste het college om dergelijke initiatieven enkel toe te laten in het stadscentrum. De afspraken met de (eventuele) organisatoren zullen deel uitmaken van een veiligheidsprotocol.

Reuzeschermen op publieke plaatsen buiten het openbaar domein

Wie een groot scherm wil installeren op een publieke plaats buiten het openbare domein, bijvoorbeeld een voetbalveld, moet dit aanvragen aan het secretariaat van de stad (invulformulier inname openbare domein). Ook hier zal zeer omzichtig worden omgesprongen met het afleveren van een vergunning en zal een veiligheidsprotocol worden opgesteld. Er zullen o.m. verplichtingen gelden inzake inzet van logistieke medewerkers of private bewakingsagenten, de organisatie van medische hulpposten, het beschikken over een draaiboek voor ontruiming in geval van ramp, het afsluiten van de nodige verzekeringen,…

Televisieschermen op terrassen van horecazaken

Het overgrote deel van de initiatieven zal naar verwacht uitgaan van horecazaken die in de eigen zaak een voetbalfeestje willen bouwen. Tijdens de kampioenschappen van de voorbije jaren werden daarvoor in heel wat zaken extra televisieschermen geplaatst, vaak op de terrassen. Cafés en restaurants die plannen hebben om een scherm te plaatsen op hun permanent vergund terras, melden dit liefst zo snel mogelijk maar uiterlijk 48 uur voor de wedstrijd, aan de politie. Men kan een melding maken per wedstrijd of voor de hele periode van het wereldkampioenschap. Er mogen geen extra luidsprekers geplaatst worden en de televisietoestellen moeten uiterlijk om middernacht uitgeschakeld worden.

Tapeiland

Wie op zijn terras een tapeiland wil plaatsen, meldt dit eveneens aan de politie. Alle drank zal er moeten opgediend worden in plastieken bekers. Het serveren van sterke alcoholische dranken of cocktails op basis van gedistilleerde dranken, is verboden.

Risicogedrag vermijden

Om overlast te beperken en de veiligheid van de deelnemers aan het voetbalfeest te verzekeren, wordt aan de organisatoren van activiteiten in horecazaken gevraagd enkele afspraken na te leven. Denk aan de brandveiligheid, met andere woorden voorzie voldoende brandblusapparaten. Op de terrassen mogen geen warmtebronnen worden geplaatst om etenswaren te bereiden of te bewaren. Treed op tegen gedrag dat risico’s inhoudt of tot irritatie kan leiden zoals nekzitten, veelvuldig naar voren duwen, het afsteken van vuurwerk, gooien met voorwerpen zoals bierbekers,…Beperk de overlast voor de buren door gebruik van trommels, toeters en bellen zoveel mogelijk te vermijden.

Versieren van gevels van handelszaken

Tenslotte nog dit. Het versieren van gevels van handelszaken met vlaggen, wimpels, sjaals en andere fanartikelen is toegestaan. Maar zorg er dan voor dat ze vlak tegen de gevel worden bevestigd, niet haaks. Dat is vooral voor de zaken op de Oude Markt belangrijk omdat slecht aangebrachte versieringen het cameratoezicht hinderen. Voorwerpen met opschriften of tekeningen die aanstootgevend of beledigend zijn, zijn niet toegelaten. Gebruik bomen of ander groen niet voor het ophangen van versieringen. En zorg ervoor dat alle versiering ten laatste twee dagen na het beëindigen van het wereldkampioenschap weer is weggehaald.

Activiteitenformulieren snel invullen

Horeca-uitbaters die een activiteit plannen op hun vergund terras of hun gevel willen versieren, melden dit aan de hand van het meldingsformulier activiteiten WK 2014. Iedereen die een andere dan de hierboven vermelde activiteiten op het openbaar domein wil organiseren , moet dit aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier inname openbaar domein t.a.v.het secretariaat van de stad.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel