LEUVEN: Politie lanceert campagne ‘Gauwdieven scoren ook’

Het WK voetbal belooft de volgende dagen en weken een massa supporters op de baan te brengen. “Uit ervaring weten we echter dat ook zakkenrollers graag gebruik maken van de drukte om hun slag te slaan. Onder het motto ‘gauwdieven scoren ook’ loopt tijdens het WK dan ook een sensibiliseringscampagne om bezoekers hierop attent te maken. Ook de cafébazen zelf zullen er mee op toezien dat gauwdieven de pas worden afgesneden. Zij mogen het voetbalfeest immers niet verstoren”, laat de Leuvense politie weten.

In 2013 werden in Leuven bijna 1.400 gauwdiefstallen geregistreerd. In de maanden november en december werden pieken genoteerd (174 en 142 feiten) die voorheen nooit werden gehaald. Tijdens de eerste vijf maanden van 2014 registreerde de Leuvense politie in totaal 471 feiten van gauwdiefstal. Daarvan werden er 248 gepleegd in het uitgaanscentrum tijdens de uitgaansuren. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar betekent dat een daling met 143 feiten op het totale cijfer (23,3 %) en 66 feiten (21 %) op het aantal gauwdiefstallen gepleegd in het uitgaanscentrum en tijdens de nacht.

“De Oude Markt was en blijft het geliefkoosde actieterrein van de zakkenrollers. Daar wordt niet alleen toegeslagen op de openbare weg, maar ook in de horecazaken zelf. De dieven zijn vooral uit op geld en gsm-toestellen. Uit de analyse van de cijfers van de eerste vijf maanden van het jaar blijkt dat de daling van het aantal feiten voor een groot deel te wijten is aan een vermindering van de diefstallen tijdens de uitgaansuren in het uitgaanscentrum. Het verhoogd aantal controles en het feit dat verschillende verdachten op heterdaad werden betrapt, is daar zeker niet vreemd aan”, aldus de Leuvense politie.

Daling

Waar tijdens de eerste drie maanden van dit jaar nog cijfers tot boven de 100 werden genoteerd, is het aantal feiten van zakkenrollerij in april gedaald tot 72 en in mei zelfs tot 52. “Die dalende trend willen we uiteraard graag aanhouden.”

De campagne ‘gauwdieven scoren ook’ wil ertoe bijdragen het aantal slachtoffers zo laag mogelijk te houden. Daarvoor worden duidelijk zichtbare patrouilles ingezet, vooral in het uitgaanscentrum waar zakkenrollers het meest actief zijn. “Verder hebben de cafébazen zich geëngageerd om samen met ons de strijd met de gauwdieven aan te binden. Wanneer de uitbaters klanten opmerken die zakkenrollers de kans geven om makkelijk te scoren, zullen ze deze klanten daar op aanspreken. Verder is er afgesproken dat ze verdachte gedragingen of klanten die duidelijk andere bedoelingen hebben dan te genieten van het voetbalfeest,  onmiddellijk melden aan de politie.”

Uiteraard wordt er ook – en misschien wel in eerste instantie – een beroep gedaan op de bezoekers zelf. “Geniet van het voetbalfeest, maar blijf je bewust van het feit dat er personen zijn die misbruik proberen maken van de drukte, het alcoholgebruik, de ontspannen sfeer die mensen wat nonchalanter maakt. Daarom worden in een hele reeks horecazaken affiches opgehangen. Deze affiche moet dienst doen als blikvanger en bezoekers telkens opnieuw even herinneren aan het feit dat ze hun waardevolle spullen best goed in de gaten houden. Ook via lichtkranten zal deze boodschap regelmatig her en der opduiken. Zakkenrollers mogen dit voetbalfeest immers niet verknoeien”, besluit de Leuvense politie.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel