LEUVEN: Politie haalt 220 foutgeparkeerde fietsen op

Dinsdagochtend en – voormiddag werden op het Martelarenplein en in de onmiddellijke omgeving (begin Bondgenotenlaan, Diestsestraat en Maria-Theresiastraat) opnieuw foutief gestalde fietsen en bromfietsen geruimd. In totaal haalden de gemeenschapswachten en de politie 220 fietsen en 2 bromfietsen weg.

Op en rond het Martelarenplein geldt een verbod om (brom)fietsen achter te laten. Zowel aan de voor- als de achterzijde van het station zijn immers grote fietsenstallingen, al zijn die stallingen volgens de liefhebbers van het stalen ros ruim onvoldoende. Dat gezegd zijnde, plaatste het stadsbestuur extra signalisatie. “Ook het verbod om fietsen te parkeren op het plein is duidelijk aangegeven. Toch storen velen zich niet aan deze borden. Meer zelfs, vanochtend moesten verschillende fietssloten worden doorgeslepen van fietsen die aan de paal met het verbodsbord waren vastgemaakt”, zegt de Leuvense politie. “Dit wijst op een verregaande nonchalance van heel wat foutparkeerders. De foutparkeerders verliezen trouwens ook uit het oog dat hun fietsen een hinder zijn voor onder meer slechtzienden en mensen die slecht te been zijn.”

De politie haalt al enkele maanden fietsen weg die op het Martelarenplein gestald werden. “Het effect daarvan is te merken aan het toegenomen gebruik van de fietsenstallingen aan voor- en achterzijde van het station. Doordat meer fietsers van deze stallingen gebruik maken, is het soms zoeken naar een plaatsje. Om zoveel mogelijk plaats te maken voor de dagdagelijkse fietsgebruiker, worden in de stallingen regelmatig ‘weesfietsen’ weggehaald. Het gaat om fietsen die door de gebruiker werden gedumpt met de bedoeling ze nooit meer te gebruiken.” 

2000 extra plaatsen

Het stadsbestuur blijft ondertussen verder zoeken naar structurele oplossingen. Daarvoor wordt o.m. samengezeten met de NMBS. Tegen de zomer van 2014 zouden volgens schepen van openbare werken Dirk Robbeets een 2000-tal bijkomende fietsparkeerplaatsen gerealiseerd zijn in de onmiddellijke buurt van het station.

Alle rijwielen die vandaag werden opgehaald, werden overgebracht naar de fietsenstalling van de politie op de Vunt in Holsbeek. Daar kunnen de eigenaars hun fiets terug ophalen. Eigenaars van een gegraveerde fiets betalen (vanaf vandaag) een retributie van 5 euro. Is de fiets niet gegraveerd, dan bedraagt deze vergoeding 10 euro. Van de fietsen die tijdens de vorige maanden op en rond het station werden weggehaald, is trouwens ongeveer de helft nooit terug opgehaald door de eigenaar. “En toen was er nog geen retributie verschuldigd. Ook dit wijst op de nonchalance van heel wat foutparkeerders”, besluit de Leuvense politie.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel