LEUVEN: Politie doet inval in café op Oude Markt

Vrijdag en zaterdag betrapte de politie tijdens grootschalige controles 19 bestuurders die onder invloed van alcohol of drugs het stuur zaten. In totaal moesten meer dan 1.100 bestuurders een alcohol- en eventueel drugstest afleggen. Bij snelheidscontroles werden 31 van de ruim 900 gecontroleerde bestuurders geflitst. Uitgaanspatrouilles in uniform en burger die versterking kregen van drughond Joy, betrapten 20 personen in bezit van kleine hoeveelheden drugs. Een inval in een drukbezocht café vrijdagnacht op de Oude Markt leverde enkele porties drugs op die op de vloer werden gedumpt, maar er werd niemand in bezit van drugs aangetroffen.

Bron: Politie Leuven

Vrijdagavond lag de focus op het uitgaanscentrum. Aan het begin van de avond werden in de Fonteinstraat en de Rijdende Artillerielaan 43 bestuurders aan kant gezet voor een uitgebreide controle. Daarvan hadden er twee te veel gedronken. Eén bestuurder reed rond in een niet-verzekerd voertuig. Tegelijkertijd werd het publiek dat toekwam met de trein gecontroleerd met behulp van de drughond. Zes personen hadden een gebruikshoeveelheid drugs bij zich. Later op de nacht werd een drukbezocht café op de Oude Markt uitgebreid gecontroleerd, eveneens met behulp van de drughond. De drugshond reageerde positief op een dertigtal personen. Zij werden allen gefouilleerd, maar bij geen van hen werden drugs aangetroffen. Wel werden op de grond in het café drie pakketjes cocaïne en twee hoeveelheden marihuana gevonden. Tijdens de ochtenduren betrapten de patrouilles nog een bestuurder onder invloed van alcohol en vier personen in bezit van kleine hoeveelheden drugs. Er werden ook nog een tiental processen-verbaal opgesteld voor uiteenlopende verkeers- en andere overtredingen.

Zaterdagavond en –nacht lag de nadruk op veiligheid in het verkeer, maar gingen ook patrouilles in burger op zoek naar drugs. De verkeersdienst controleerde op alcohol op de Tervuursevest en plukte met mobiele patrouilles bestuurders uit het verkeer. In totaal moesten 1.051 bestuurders een alcohol- en desgevallend drugtest afleggen. In totaal hadden 16 bestuurders te veel gedronken en was er één onder invloed van drugs. De bestuurder die positief testte voor drugs, had geen rijbewijs en reed rond in een niet-verzekerd voertuig. Zijn wagen werd versleept naar de stallingsplaats van de politie. Een wagen die een paar honderd meter voor de controlepost aan kant werd gezet op een parking, werd daar achtergelaten door de twee inzittenden die het op een lopen zetten. Het duo kon niet meer worden gevat. De wagen werd getakeld. In het voertuig werd materiaal aangetroffen dat mogelijks kan worden gebruikt voor inbraken. De lokale recherche heeft een onderzoek opgestart. De bestuurders die aan kant werden gezet voor controle en een negatieve alcoholtest aflegden, kregen een verrassingspakket van medewerkers van Drife Up Safety. Tegelijkertijd met de alcoholcontrole controleerde het anoniem flitstvoertuig op de Tervuursesteenweg en de St-Jansbergsesteenweg, locaties waar maximaal 50 km/uur mag gereden worden, op snelheid. Van de 915 gecontroleerde bestuurders reden er 31 te snel. De snelste bestuurder werd geflitst op de St-Jansbergsesteenweg met een snelheid van 111 km/uur. Inspecteurs in burgerkledij gingen ondertussen in het uitgaanscentrum op zoek naar drugs. Zij konden daarbij rekenen op hulp van de drughond. Meer dan 150 personen werden gecontroleerd. Bij tien van hen werden kleine hoeveelheden drugs aangetroffen. Er werd telkens proces-verbaal opgesteld.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel