LEUVEN: Plant een boom in de Abdij van Park

Op zaterdag 15 maart begint de stad Leuven met de aanleg van 1,5 ha groenbuffer langs de spoorweg aan de Abdij van Park. Iedereen is van harte welkom om er een boompje te komen planten.

De stad Leuven besteedt veel aandacht aan de vergroening van haar grondgebied. Onderzoek toonde immers aan dat vergroening, naast een esthetische waarde, ook heel wat andere voordelen heeft. Zo zorgt groen voor gezondere mensen, een betere luchtkwaliteit, meer biodiversiteit, meer welzijn … Ook in het kader van Leuven Klimaatneutraal 2030 speelt de aanplanting van extra groen een belangrijke rol, want planten dragen bij aan de vermindering van CO2 en ze temperen de opwarming door het beschaduwen van gebouwen en pleinen en ze zorgen voor luchtcirculatie in de stad.

Vergroening in cijfers

Dat het de stad Leuven menens is met de vergroening van haar grondgebied, blijkt uit enkele cijfers. 10 jaar geleden onderhield de afdeling groenbeheer een groenareaal van 271 hectare en 16.275 laanbomen. Vandaag is dat areaal uitgebreid naar 308 hectare groen en 18.359 laanbomen.

Jaarlijks plant de afdeling 350 nieuwe bomen en 35.000 nieuwe heesters en bodembedekkers. Het gaat om een jaarlijkse investering van ongeveer € 75.000. Nu gebruikt de afdeling nog in heel beperkte mate herbiciden. Vanaf 2015 verloopt het groenonderhoud helemaal gifvrij.

Groenbuffer langs de spoorweg

De stad begint nu met de aanleg van een groenbuffer langs de spoorweg aan de Abdij van Park. Op zaterdag 15 maart om 14.00 uur worden 3.000 boompjes geplant. Iedereen is van harte welkom om mee te doen! Deskundigen van de afdeling groenbeheer en de dienst duurzaam beleid zullen klaar staan met raad en daad. Na het planten, wordt iedereen getrakteerd op een drankje en een leuk aandenken.

Inschrijven

Zin om mee te doen? Schrijf je voor 7 maart 2014 in op duurzaamheid@leuven.be. Vermeld je naam en het aantal personen dat komt planten. U wordt op zaterdag 15 maart verwacht (van 14.00 tot 16.00) langs de Parkweg (of Norbertijnenweg), net achter de Philipssite aan de Abdij van Park. Buslijnen 4,5,6, 597 en 630 (halte ‘Heverlee Broekstraat’) of buslijnen 284 en 285 (halte ‘Leuven Nieuwe Kerkhofdreef’) brengen je ter plaatse. Vergeet je spade en laarzen niet!

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel