LEUVEN: – Perscommuniqué Bears over ‘bewuste fouten’ van refs

Mensen maken fouten, dat is een algemeen bekend en aanvaard gegeven. Scheidsrechters zijn ook mensen dus ook van hen moeten we kunnen aanvaarden dat ze als eens in de fout gaan. Als er echter een vermoeden ontstaat, op basis van duidelijke aanwijsbare feiten, dat het om bewuste fouten gaat, verandert de zaak.

De analyse van de aanwezige journalisten van de schrijvende pers is vandaag hard maar uitermate rechtvaardig. Het aangeduide scheidsrechters trio heeft zwaar geblunderd tijdens de wedstrijd tussen Leuven Bears en Oostende, dat was voor elke aanwezige in Sportoase zeer duidelijk. Dat de potjes dan overkoken bij mensen van het bestuur van een club of bij de supporters valt evenmin goed te praten, maar na de wedstrijd kon je als redelijk denkend mens niet anders dan je vragen stellen.

Gelukkig werd de wedstrijd uitgezonden op Belgacom TV, zodat niet alleen de meer dan 2000 aanwezige supporters tot dezelfde vaststelling kunnen komen.

Of Leuven Bears zonder de interventies van het scheidsrechters trio de wedstrijd hadden kunnen winnen, zullen we nooit weten. Wel kunnen we zeggen dat de wedstrijd niet werd beslist door de spelers op het terrein en dat is heel erg jammer voor de  geloofwaardigheid van onze sport…

Dat dit soort voorvallen de geloofwaardigheid van een sport, waar duizenden vrijwilligers en supporters zich elke dag opnieuw gratis en belangeloos voor inzetten, in het gedrang brengt is naar mijn gevoel zeer duidelijk. Ik weiger te geloven dat het bij de aanvang van een seizoen al een uitgemaakte zaak is welke ploegen de play-offs mogen spelen, maar na deze wedstrijd(leiding) stel ik me zelfs de vraag of het ook een uitgemaakte zaak is welke ploegen op welke plaatsen de play-offs mogen aanvangen?

Leuven Bears geeft Belgische jongeren de kans om zich te bewijzen op het hoogste niveau in België. Ik mag dan ook hopen dat zij niet alleen bij ons in de club maar ook in de competitie een eerlijke kans zullen krijgen en in de komende wedstrijden niet zullen worden afgestraft voor de flagrante blunders en onterechte beslissingen van dit scheidsrechters trio door andere leden van het scheidsrechterskorps in de Ethias League. Laat me duidelijk zijn, Leuven Bears vraagt niet om bevoordeeld te worden, wij vragen enkel dat de spelers van alle clubs in de Ethias League op een identieke en onpartijdige manier worden beoordeeld ongeacht of zij spelen voor een topclub of een andere. Mijns inziens mag dit niet alleen gevraagd maar zelfs geëist worden.

Vandaag gaat Leuven Bears in de juiste richting en dit wordt duidelijk aan de hand van supportersaantallen op de wedstrijden, interesse van bestaande en potentiële sponsors en het enthousiasme van onze vrijwilligers.

Deze richting willen wij blijven doorzetten, wij hopen op een eerlijke kans zodat onze spelers op het parket kunnen tonen wat zij waard zijn.

Jan Druppel – Voorzitter Leuven Bears

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel