LEUVEN: ohl Jan Callewaert (Option) weg bij OHL

De Algemene Vergadering van OHL heeft woensdagavond beslist om verder te werken met een aangepaste Raad van Bestuur. Jan Callewaert en Joris De Roo maken geen deel meer uit van die hertekende RvB. Jan Callewaert kan zijn functie als voorzitter van OHL dan ook niet meer uitoefenen en zal worden opgevolgd door Jimmy Houtput.

De Algemene Vergadering heeft het ontslag van Jan Callewaert en Joris De Roo bij meerderheid van stemmen aanvaard. Ook Luc Haegemans en Johan Struyf hebben hun ontslag als bestuurder gegeven. Meteen na de AV heeft de RvB in zijn nieuwe constellatie samengezeten en Jimmy Houtput aangeduid als nieuwe voorzitter van OHL voor een termijn van 4 jaar. De nieuwe Raad van Bestuur bestaat uit: Luc Denteneer, Jimmy Houtput, Chris Vandebroeck, Paul Van Der Schueren, Johan Vanneck, Albert Vanvlasselaer en Patrick Verlooy.

De Raad van Bestuur wil unaniem zo snel mogelijk een einde maken aan de conflicten in het bestuur en opnieuw een eenheid creëren. De nieuwe groep zal als één bestuur werken en als één stem optreden naar de buitenwereld. “De nieuwe RvB heeft ook zijn vertrouwen uitgesproken in Paul Van Der Schueren als CEO van OHL en bevestigt zijn mandaat tot 30 juni 2015. De CEO zal zich verder blijven toeleggen op de dagelijkse werking. Hij zal zich focussen op de extra-sportieve aspecten en zijn sterke punten optimaal blijven aanwenden ten voordele van de club.”

“Het sportieve luik is in handen van het Sportief technisch comité, onder leiding van sportief verantwoordelijke Luc Denteneer en bestaat uit onze hoofdscout Albert Van Marcke, de nieuwe voorzitter, T1 Ivan Leko en T2 Hans Vander Elst.”

“Zowel de sportieve als de extra-sportieve doelstellingen en visie zullen binnenkort uitgebreid worden besproken en opnieuw ingevuld. In deze doelstellingen zal er aandacht zijn voor de bestuurlijke aspecten, jeugdwerking, scouting, sportieve werking, commerciële aanpak, communicatie, supporters, vrijwilligers, infrastructuur…”

“Daar het uitvoeren van deze elementen een groepsaspect vormt, zal het bestuur zo snel als mogelijk een extra-muros sessie organiseren om in consensus en gezamenlijk de details van de plannen te bespreken, uit te werken en hier prioriteiten in te maken. Een afvaardiging van de supporters zal de kans krijgen deze plannen mee op te maken en actief te participeren in deze werkgroepen. We gaan voor een zo breed mogelijk draagvlak van de visie die gedragen wordt door bestuur, medewerkers, vrijwilligers en supporters. Transparantie en supportersparticipatie zullen een hoeksteen vormen in de werksessies die moeten leiden tot concrete actiepunten.”

Voorzitter Jimmy Houtput benadrukt dat de malaise in de bestuurskamer en de hertekening van het bestuur een impact zullen hebben op de club en zijn imago. “De huidige ploeg wil hard werken om deze impact zoveel als mogelijk te beperken en rekent daarvoor op de steun van iedereen: het directiecomité, betaalde medewerkers, vrijwilligers, supporters en sponsors.”

“OHL heeft bewezen een waardevolle eersteklasser te kunnen zijn en dit moet dan ook onze ambitie blijven. We hebben al 25% kans op promotie en deze kans willen we dit seizoen nog proberen te grijpen.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel