LEUVEN: Nieuwe toeristische kaart voor Vlaams-Brabant

Toerisme Vlaams-Brabant heeft een totaal vernieuwde toeristische kaart van de provincie uitgegeven. Deze kaart focust vooral op 25 toeristische topattracties.

“Om beter in te spelen op de noden van de hedendaagse toerist hebben we onze toeristische kaart volledig vernieuwd. De focus van de kaart ligt op onze topattracties, zoals de provinciedomeinen, de kastelen van Horst en Gaasbeek, onze belangrijkste bossen, musea en bezoekerscentra”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme.

De kaart is gratis en viertalig en dus geschikt voor internationaal gebruik. De oplage bedraagt 80.000 exemplaren. Zij wordt verspreid via de toeristische kantoren in Vlaanderen en het toeristische werkveld in Vlaams-Brabant of kan besteld worden via: www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel