LEUVEN: Nieuw fietspad langs Wakkerzeelsebaan

De provincie Vlaams-Brabant gaf dit jaar zo’n 2,38 miljoen euro subsidies aan 7 mobiliteitsprojecten, onder meer in Leuven.

Gemeenten kunnen bij de provincie Vlaams-Brabant subsidies aanvragen voor de verbetering of aanleg van infrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. De gemeenten kunnen zo 80% van de kostprijs dekken. De subsidies komen voor 40% van ons en voor 40% van het Vlaams Gewest. “We hebben een goed zicht op de bovengemeentelijke assen waarlangs fietsers zich bewegen. Die assen werden opgenomen in het Bovenlokaal (Functioneel of Recreatief) Fietsroutenetwerk. Om gemeenten te stimuleren om veilige en comfortabele fietspaden langs dat netwerk aan te leggen, bieden wij subsidies aan. Ik ben blij dat daar zo gretig op ingespeeld wordt”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit.

Wakkerzeelsebaan

De stad Leuven wil nieuwe fietsinfrastructuur aanleggen op de Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal. Langs het 1,2 km lange traject tussen de gemeentegrens met Haacht tot aan de Kroonstraat komen er langs beide zijden van de weg fietspaden van 1,65m breed. Er komt een haagje tussen de rijweg en het fietspad om de veiligheid van de fietser te verhogen. De fietspaden worden aangelegd in asfalt. Dit materiaal biedt door haar lage rolweerstand het beste comfort aan fietsers. Er komen ook brede voetpaden. De provincie geeft, samen met het Vlaamse Gewest, 301.984 euro subsidies aan dit project. Leuven trekt de fietspaden op eigen kosten verder door tot aan de Baron Descampslaan. De fietspaden en de voetgangersruimte zullen hier wel smaller zijn.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel