LEUVEN: N-VA“Verkoop gebouw IGO aan EcoWerf rammelt langs alle kanten!”

De N-VA fractie in de provincie Vlaams-Brabant stelt zich vragen bij de manier waarop de verkoop van een gebouw van IGO aan EcoWerf verloopt. Provincieraadslid Diederik Dunon kwam daarom tussen op het dossier in de plenaire vergadering.

Diederik Dunon (provincieraadslid): “Het gebouw waarvan sprake is in niet al te goede staat. EcoWerf toonde echter interesse om het gebouw met bijbehorende parking te verwerven om er een biomassa-energiecentrale te ontwikkelen. Op zich hebben wij wel oren naar een dergelijke oplossing voor dat gebouw. Het zou immers voor beide partijen een goede oplossing blijken.”

Toch ging de N-VA fractie in de provincieraad niet akkoord met het voorstel. Diederik Dunon: “Dat klopt. Wat ons betreft rammelt er heel veel aan het dossier. Zo worden de gebouwen onder de schattingsprijs verkocht en kloppen er allerhande bedragen niet. Volgens ons bedraagt de reële verkoopwaarde ongeveer 1,9 miljoen euro, terwijl er een prijs onderhandeld is van 1,2 miljoen euro. Bovendien werd de schatting uitgevoerd in opdracht van EcoWerf. Het is dus niet zo dat de provincie een eigen objectief schattingsverslag heeft besteld. Het gebouw wordt tevens sterk onder de marktprijs en sterk onder de boekingswaarde verkocht.”

“Wat ons ook vreemd lijkt, is dat deze verkoop onderhands gebeurt. Dat mag slechts bij uitzondering en als het dan plaats heeft, dan moet die uitzondering voldoende gemotiveerd worden. Ook hier blijven we op onze honger zitten. We hebben het gevoel dat op deze manier als het ware een ‘verkapte subsidie’ gegeven wordt aan EcoWerf, nota bene een speler die zich steeds meer in de afvalmarkt plaatst en zich daar dan ook als een marktspeler zou moeten gedragen. Dat is volledig in strijd met de nieuwe regels na de interne staatshervorming, die stellen dat provincies geen intercommunales meer mogen ondersteunen. Dat bevestigde gedeputeerde Swinnen drie weken geleden nog in de provincieraad (verslag 03.06.2014), maar werd nu plots door haar ontkend. Begrijpen wie begrijpen kan. Op zich hebben we geen probleem met de provincie die een eigendom verkoopt, maar dan moet alles boekhoudkundig correct verlopen. En dat is ons inziens hier niet het geval.”

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel