LEUVEN: N-VA Leuven”Inkomsten leegstandsbelasting moeten dienen om handel te ondersteunen.”;”http://www.leuvenactueel.be/la-admin/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/afbeeldingen/29/logo/Logo_N-VA.jpg

“De leegstandscijfers in Leuven zien er niet te best uit. Wie al eens door de Bondgenotenlaan of over het Rector De Somerplein loopt, zal het ook al opgevallen zijn: heel wat leegstaande handelspanden die een troosteloze indruk nalaten bij de bezoeker. Op een moment dat men overal volop inzet op ‘beleveniswinkelen’ verliest Leuven hiermee een belangrijke troef. Lege winkels zijn niet echt gezellig.”

Schepen Els Van Hoof wil deze leegstand aanpakken via belastingen op leegstand. “Voor bedrijfsruimten groter dan 5 are gebeurt dit via opcentiemen op de gewestelijke leegstandsheffing. Kleinere handelspanden worden ondergebracht in het bestaande stedelijke leegstandsreglement voor woningen en kamers. “Zo’n belasting op leegstand kan een goed instrument zijn om eigenaars aan te zetten om hun panden te verhuren. En de stad heeft al een vastgoedkantoor (Entrakt) onder de arm genomen om deze ruimtes ook een tijdelijke invulling via pop-ups te geven. Maar de schepen gaat er al te makkelijk van uit dat wat nu nog leeg staat wel op onwil moet duiden”, voert Karen Van Herck aan. “We krijgen toch signalen van handelaars dat er wel meer aan de hand is. Het zijn niet enkel de hoge huurprijzen die afschrikken.”

“Met een krap budget van ongeveer €200.000 voor handel is het natuurlijk moeilijk om een brede waaier aan ondersteunende maatregelen door te voeren. Of om de onderliggende oorzaken van de uittocht van handelaars aan te pakken. N-VA Leuven wil dat handelsbeleid nu extra zuurstof geven. Raadslid Van Herck diende amendementen op de belastingsreglementen in, zodat de inkomsten uit de leegstandsheffingen worden toegevoegd aan het budget voor handel. Hoewel in de voorbereidende commissievergaderingen geen concrete inschatting van deze opbrengsten kon worden gegeven, zal dit zeker een significante stijging van de beschikbare middelen betekenen.”

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) laat echter optekenen dat de stad wettelijk niet mag bepalen dat de opbrengsten van de belasting op leegstand per definitie geïnvesteerd worden in de Leuvense middenstand. “Dat wil niet zeggen dat we die middelen, die in de algemene kas terecht komen, niet zouden gebruiken om de handel te ondersteunen”, klinkt het.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel