LEUVEN: N-VA Leuven wil vandalisme op verkiezingsborden indijken

Ze zijn er terug: de aanplakborden met verkiezingsaffiches. En onmiddellijk zijn er ook beschadigde en besmeurde affiches. N-VA Leuven stelt voor om alle gemeentelijke borden met alle partijen samen te beplakken. Daarna worden alle borden overtrokken met bijvoorbeeld kippengaas en geplaatst door de stadsdiensten. “De traditie van het plakken in ere houden maar het stijgend vandalisme en wildplakken tegengaan”, is wat Bart Huybrechts, voorzitter van N-VA Leuven, en de Leuvense N-VA-kandidaten – Renate Hufkens (1ste opvolger federaal), Karen Van Herck (17de pl. Vlaams) en Lorin Parys (4de plaats Vlaams) – willen bereiken met dit voorstel aan het stadsbestuur.

Op 25 mei gaan we met zijn allen naar de stembus voor drie verkiezingen: voor het Europees, Federaal en Vlaams parlement. In aanloop daarvan stelt de stad 37 aanplakborden voor verkiezingsaffiches ter beschikking. Elke partij plakt de affiches in principe op de toegewezen zone op de borden. In theorie althans, want in het heetst van de kiesstrijd worden verkiezingsaffiches voortdurend overplakt en worden er kleine en grote vandalenstreken uitgehaald. Gevolg: onnodige tijd- en papierverspilling.

N-VA stelt voor om de affiches door de partijen gezamenlijk te laten kleven op de borden tijdens vaste data en op een door de stad voorziene locatie. Omdat het stadsambt neutraal is, kunnen ambtenaren zelf geen affiches kleven en blijft dit een taak van de politieke partijen. Daarna worden alle borden overtrokken met bijvoorbeeld kippengaas en langs de openbare weg geplaatst door de stadsdiensten. Op die manier wordt vandalisme en wildplakken ontmoedigd. “Bovendien zal dit ook kostenbesparend werken en de papierverspilling terugdringen. Elke beschadigde affiche kost onnodig geld om te vervangen”, stellen Renate Hufkens, Karen Van Herck en Lorin Parys.

N-VA Leuven haalt de mosterd in Antwerpen waar dit nieuwe systeem recent werd ingevoerd. Ook de gemeente Anderlecht gebruikt al sinds 2007 kippengaas om vandalen en wildplakkers te stoppen.

“N-VA Leuven wil ook nog deze verkiezingsperiode meewerken aan een alternatief en vraagt om bij de volgende verkiezingen van bij het begin van de kiesperiode voor een alternatief te kiezen”, besluit Bart Huybrechts.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel