LEUVEN: N-VA Leuven wil bijsturingen aan masterplan Hertogensite

N-VA Leuven is blij met de brownfieldconvenant die de Vlaamse regering goedkeurde voor de Hertogensite in Leuven. Maar ze vindt wel dat er inhoudelijke bijsturingen aan het masterplan nodig zijn.

 “Een brownfieldconvenant schept een kader en maakt een aantal afspraken om een project uit te werken in overleg met de Vlaamse overheid,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA). “De sanering van de site van meer dan 6 hectare met daarop de  huidige campus van  UZ St-Rafaël en St-Pieter kan nu vlotter verlopen.”

“Uiteraard zijn wij blij met de goedkeuring door de Vlaamse Regering,” zegt Zeger Debyser (N-VA), fractieleider in de Leuvense gemeenteraad. “Maar nu het ondersteunend kader er is, vragen we de stad  opnieuw om inhoudelijk bij te sturen. Een groot Centraal Park is mede dankzij ons al in de plannen opgenomen. Maar wij hebben samen met vele Leuvenaars  bezwaren tegen de inplanting van drie nieuwe hoge woontorens in het historisch stadscentrum.”

“Het masterplan wordt tegen 2017 vertaald in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Daarom is het belangrijk dat het masterplan nog wordt aangepast zodat we een evenwichtig project voor de Leuvenaars krijgen,” zeggen Parys en Debyser.

Beide ziekenhuizen zullen vanaf 2016 gefaseerd verhuizen naar de site Gasthuisberg, waardoor de terreinen vrijkomen voor herontwikkeling. De uiteindelijke doelstelling is een gemengd stadsproject, waar plaats is voor  wonen, winkelen, werken en ontspanning, met kwalitatieve parken en pleinen langsheen een terug opengelegde Dijle. Aansluitend blijft UZ Leuven nog aanwezig op de site met een zogenaamde zorgtoren, van  waaruit  eerstelijnszorg  zal aangeboden  worden  aan de omliggende wijken.

 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel