LEUVEN: N-VA Leuven vraagt herwaarderingsplannen voor de beschermde stadsgezichten

Leuven telt 41 beschermde stadsgezichten. Recentelijk kwam aan het licht dat de stad hiervoor nog geen enkel herwaarderingsplan heeft opgemaakt. N-VA Leuven vraagt nu een herwaarderingsplan.

“Dergelijke plannen maken het nochtans mogelijk dat eigenaars of huurders van de beschermde panden onderhoudspremies voor gevelrenovatie kunnen aanvragen bij de Vlaamse overheid. Ook vergroten ze het draagvlak voor erfgoed. In andere steden zijn hier mooie voorbeelden van”, aldus de oppositiepartij.

“De Grote Oorlog heeft in Leuven lelijk huis gehouden. Maar ze gaf Leuven ook een typisch aanzicht met de wederopbouwarchitectuur. Gelukkig zijn Oude Markt, Grote Markt en Martelarenplein reeds beschermd als stadsgezicht. De Bondgenotenlaan is voorlopig beschermd.”

Zeger Debyser: “We herdenken dit jaar het begin van de Grote Oorlog. Herwaarderingsplannen voor de beschermde wederopbouwarchitectuur zouden een mooi geschenk aan de Leuvenaars zijn in het kader van de herdenking van deze oorlog. Een extra positief gevolg is dat de horeca en handelaars een duwtje in de rug kunnen krijgen.” N-VA Leuven brengt dit voorstel maandag op de gemeenteraad.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel