LEUVEN: N-VA Leuven vraagt een integraal verkeersveiligheidsplan

Gemeenteraadslid Renate Hufkens (N-VA) vraagt een integraal verkeersveiligheidsplan waarin de Leuvense politie een voortrekkersrol opneemt. Volgens Hufkens is het onbegrijpelijk dat verschillende actoren zoals De Lijn, de fietsersbond en de Leuvense politie naast elkaar werken. “Het Leuvens verkeersveiligheidsbeleid  kan zich geen inefficiënte aanpak veroorloven”, aldus Hufkens.

Deze maand richtte De Lijn, samen met de Leuvense fietsersbond, de sensibiliseringscampagne “In elke goede relatie houdt men afstand van elkaar.”  Op die manier willen beide partijen het respect tussen fietsers en bussen bevorderen.

In navolging van die campagne start de Lijn samen met de fietsersbond in november een werkgroep op die zich zal buigen over maatregelen om de verkeersveiligheid in de binnenstad te verhogen. De Leuvense politie werd niet uitgenodigd voor deze werkgroep. Dat bleek uit een vraag van gemeenteraadslid Hufkens tijdens de commissie veiligheid van 14 oktober. Ondertussen startte de politie wel een eigen sensibiliseringscampagne met Nick de Flik als uithangbord.

Het is onbegrijpelijk dat de verschillende betrokken actoren naast elkaar werken”, aldus Hufkens. Onze binnenstad kreunt onder het drukke verkeer en heeft dringend nood aan eenduidige en concrete acties inzake verkeersveiligheid.” N-VA wil dat de Leuvense politie daarom met haar expertise een voortrekkersrol opneemt inzake verkeersveiligheid en samen met alle betrokken actoren een  globaal fietsverkeersveiligheidsplan uitwerkt. Leuven kan zich geen inefficiënte aanpak van haar verkeersveiligheidsbeleid veroorloven,” aldus Hufkens.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel