LEUVEN: N-VA Leuven stelt alternatieve budgettaire prioriteiten voor

“Met een N-VA bestuur zou de Leuvenaar kunnen genieten van meer investeringen in een vlottere mobiliteit, meer plek in de kinderopvang en meer betaalbare woningen. Dat blijkt uit een vergelijking van de Leuvense N-VA prioriteiten met de meerjarenplanning van het stadsbestuur”, zegt N-VA zelf.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur nam de meerjarenplanning 2014-2019 van de huidige Leuvense bestuursploeg onder de loep. Daaruit zou volgens N-VA moeten blijken dat de topprioriteiten van het Leuvense stadsbestuur cultuur en vrije tijd zijn. “Louis Tobback geeft evenveel uit aan cultuur als aan mobiliteit, onderwijs, veiligheid en zorg samen. Dat vinden wij niet evenwichtig gezien de grote noden in Leuven op vlak van mobiliteit, kinderopvang en wonen. Met een N-VA stadsbestuur zou de top drie er anders uit zien”, stellen Zeger Debyser en Lorin Parys van N-VA Leuven. “Als we nog evenveel aan cultuur en vrije tijd blijven uitgeven als de stad Gent, toch niet bepaald een culturele woestenij, dan zouden we bijvoorbeeld meer kinderopvangplaatsen kunnen creëren”, zegt fractieleider Debyser.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur rekent dat Leuven per inwoner ongeveer 2.000 euro uitgeeft in deze bestuursperiode. “Maar meer dan 700 euro daarvan vloeit naar cultuur. Dat is meer dan één derde van het budget en bovendien gaat een groot deel daarvan naar de lonen van de meer dan 100 mensen die op de dienst cultuur werken. Terwijl Leuven ook andere acute noden heeft.”

Mobiliteit

“Met een N-VA bestuur kan de Leuvenaar genieten van extra investeringen in mobiliteit. Concreet: heraangelegde straten, veilige fietsassen doorheen de stad en voetpaden waar mensen met een beperking of ouders met kinderwagens aangenaam over kunnen wandelen”, legt Tine Eerlingen uit die voor N-VA in de gemeenteraadscommissie Openbare Werken zetelt. ”Voor de heraanleg van straten, voet- en fietspaden zijn er deze legislatuur veel te weinig middelen voorzien. Veel straten zijn nu wel zone 30 maar er is geen geld om de straten ook infrastructureel aan te passen zodat je ook voelt dat je traag moet rijden. Ook voor de voet- en fietspaden zijn bijkomende investeringen noodzakelijk. Jong en oud moeten zich immers veilig en comfortabel in onze stad kunnen verplaatsen.”  

Meer kinderopvang

“Onze tweede prioriteit is zorg en opvang. Wij zouden veel meer plaatsen in de zelfstandige kinderopvang aanmoedigen zodat de meest acute nood kan worden gelenigd. Steden als Mechelen en Lokeren werken met vestigingspremies en belangrijke infrastructuursubsidies om de creatie van meer plaatsen aan te moedigen”, stelt N-VA Leuven nog.

Betaalbaar wonen

“Tenslotte is onze derde prioriteit betaalbaar wonen door meer in te zetten op starterswoningen”, zegt Lorin Parys die in het Vlaams Parlement de commissie Wonen voorzit. “Zo houden we jonge gezinnen in de stad. Bovendien zou ons budget Leuven een échte stap dichterbij Leuven Klimaatneutraal brengen. Dat doen we door de verouderde woningen van kansengroepen eindelijk energiezuinig te isoleren. Een belangrijke maatregel voor het milieu en tegen energiearmoede. Maar wonen is blijkbaar slechts de vijfde prioriteit van de huidige coalitie.” 

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel