LEUVEN: N-VA dringt aan op performante werking van het brandweerkorps

N-VA vraagt dat het Leuvense brandweerkorps haar werking dringend op punt stelt. Ze doet dit nadat ze het brandweer inspectieverslag van de FOD Binnenlandse Zaken kon inkijken. “Volgens de laatste doorlichting dient het stadsbestuur dringend komaf te maken met een aantal tekortkomingen zoals een slechte oefenstructuur en het gebrek aan interventieplannen”, meent de oppositiepartij.

“Het Leuvense brandweerkorps staat in voor de veiligheid van Leuven en 11 omliggende gemeenten. Een korps met zulke verantwoordelijkheid, kan zich geen slechte punten permitteren”, zeggen gemeenteraadsleden Renate Hufkens en Fred Debrun.

Op vraag van gemeenteraadslid Renate Hufkens staat het inspectieverslag vanavond op de agenda van de gemeenteraad.  “Het is de allereerste keer dat in Leuven een inspectieverslag geagendeerd wordt op de gemeenteraad. Nochtans is dit een wettelijke verplichting en was er in 2010 ook al een doorlichting”, zegt Hufkens.

Transitieperiode

 Het huidige inspectieverslag maakt melding van het feit dat het Leuvense korps zich volop in een transitieperiode bevindt.  Na de brandweerhervorming (1 januari 2015) zal het Leuvense korps deel uitmaken van de Hulpverleningszone Oost van Vlaams Brabant.  “Dit betekent dat ook de formatie van het brandweerpersoneel dient aangepakt te worden”, aldus N-VA. De Leuvense brandweer maakt alvast alles in gereedheid voor deze grote hervorming.

“Maar niet alle opmerkingen uit het verslag kunnen teruggebracht worden tot de brandweerhervorming. Uit het verslag blijkt dat het Leuvense brandweerkorps kampt met een gebrek aan voldoende management. Leuven maakt, als enige professioneel korps, bijvoorbeeld geen gebruik van interventieplannen. Bovendien blijkt ook de oefenstructuur in het korps niet op punt te staan. Het volgen van opleidingen en brandweeroefeningen behoort tot de kerntaken van de brandweer. In Leuven is het oefenbeleid echter beperkt en volgt het geen logische structuur. Van een professioneel korps als Leuven mag meer structuur verwacht worden”, leest N-VA in het inspectieverslag.

Voor de N-VA is de kous alvast niet af na de kennisname van dit verslag. “Tijdens de commissie veiligheid zullen we de verschillende kritische punten uit dit verslag meermaals agenderen. Wij zullen er als N-VA fractie over waken dat de werkpunten die door de inspectie worden aangehaald effectief worden opgevolgd door het Leuvense stadsbestuur”, besluit gemeenteraadslid Renate Hufkens.

Over de auteur

Leuven Actueel

Leuven Actueel